Ungdomsskolen kort fortalt

Læs om Ungdomsskolens formål og arbejdsområder

Ungdomsskolen kort fortalt

Ungdomsskolen er en samlet enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre undervisningsområder: almenundervisning (herunder fritidsundervisning), heltidsundervisning og 10. klasse. 

Hvert år har vi 7000-8000 elever. Vi bestræber os på at tilbyde og udvikle en bred vifte af undervisning, der tilgodeser alle typer af unge, og derfor er vores elever forskellige og går i Ungdomsskolen med forskellige formål. 

Vi er bydækkende tilbud og har undervisning på mere end 50 adresser over hele København.

I Ungdomsskolens fritidsundervisning kan unge mellem 13-18 år gå til et væld af forskellige gratis aktiviteter lige fra musik, dans, sport, programmering, tech og friluftsliv til klassiske boglige fag. Ungdomsskolen er også den eneste udbyder af knallertkørekort i København til unge under 18 år. 

Du kan læse mere om 10. klasse og heltidsundervisningen på de respektive hjemmesider for områderne.  

Vores grundlag

Ungdomsskolen blev regelfast i 1942. Formålet var at uddanne ungdommen og give unge gode og meningsfulde fritidstilbud. Ungdomsskolen skulle blandt andet styrke demokratiet i en tid, hvor totalitære politiske strømninger udgjorde en væsentlig trussel mod demokratiet. 

Dannelse og demokratisk dannelse er fortsat ungdomsskolens overordnede formål, som fremgår af Ungdomsskolelovens §1:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Ungdomsskolens samlede lovgrundlag udgøres af Lov om ungdomsskoler. 

Vores vision

I Københavns Kommunes Ungdomsskole har vi en vision på tværs af almenundervisningen, heltidsundervisningen og 10. klasse som vi aktivt arbejder for. Den lyder: 

"Vi er ungdommens skole, som understøtter unge københavneres personlige, sociale og faglige trivsel og udvikling, så de får kompetencerne til videre uddannelse, personlig udfoldelse og til at kunne navigere i livet". 

Læs mere om hvilke mål og resultater dette oversættes til i vores strategikort, som du finder nedenfor. 

Visionen er desuden udfoldet i en kernefortælling, som du også kan finde herunder. 

 

Læs Ungdomsskolens kernefortælling

Vis alle

Vores kernefortælling

Alle unge skal have indflydelse på deres eget liv. Ungdomsskolen arbejder for, at alle unge skal have mulighed for uddannelse og fritidstilbud, der understøtter deres personlige udvikling og faglige vækst. Uanset baggrund, opvækst og personlige forudsætninger skal der være mulighed for at finde ud af, hvad man er god til, hvad man drømmer om og i hvilken retning, man vil gå i livet. 

Det gør vi ved at have tilbud til alle byens unge. Tilbuddene spænder over fritidsaktiviteter, 10. klasse og heltidsundervisning til unge, der skal have styrket deres personlige eller faglige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. Vi har undervisning på mere end 50 adresser over hele byen og udvikler løbende vores tilbud ud fra de behov, der viser sig blandt unge københavnere. 

Mange veje til målet 

I ungdomsskolen er det en succes, når man oplever lyst og mod til at finde sin egen vej eller lærer noget, man ikke troede, kunne læres. Uanset om det drejer sig om en matematisk ligning, at kode en robot eller at turde række hånden op i timerne. Vores udgangspunkt er, at tryghed og troen på sig selv går hånd i hånd med unges ambitioner og drømme, og at det, der en lille succes i andres øjne, kan være en stor sejr for den enkelte. 

Ungdommens skole 

Hos os er det helt centralt, at vores tilbud formes efter eleverne, der bruger dem, snarere end at eleverne bliver formet efter vores tilbud. Vores struktur og mangfoldige gruppe af undervisere giver plads til at tilpasse os dette på elev-niveau. Findes den rigtige kasse ikke til den enkelte unge, så bygger vi den sammen med dem. 

Derfor er der i ungdomsskolen plads til at lære på forskellige måder, plads til at dyrke forskellige interesser og til at være den, man er. Det gør os til en helt central spiller på ungeområdet i København hos både unge, forældre og samarbejdspartnere, som kommer til os, når der er behov for at finde nye løsninger eller skabe fundamentet for at realisere unges drømme