Internationalt

Det internationale arbejde i Ungdomsskolen spænder over ungerejser, netværk og projekter

Ungdomsskolen indgår løbende i internationale samarbejdsprojekter. De gennemgående temaer i vores samarbejdsprojekter er demokratiske processer, interkulturel forståelse, ungdomskultur og unge-involvering, mens det praktiske indhold for de unge eksempelvis kan være kreativ udfoldelse, idræt, kommunikation eller sprog.

Deltagelse i internationale projekter, udvekslinger og netværk giver værdifulde muligheder for læring og udvikling, både for elever og medarbejdere i ungdomsskolen.

Gennem engagementet i det internationale arbejde er det samtidig ungdomsskolens ønske at bidrage til udviklingen af europæiske læringsmiljøer og europæisk uddannelses- og ungdomspolitik.

Ungdomsskolen ønsker at udbygge det internationale arbejde, bl.a. ved at opbygge transnationalt samarbejde på medarbejderplan. Målet er på længere sigt, at internationalt arbejde bliver et naturlig led i ungdomsskolens arbejde.

Vores internationale aktiviteter indebærer bl.a. 

  • Rejser: Unge og medarbejdere rejser ud eller modtager besøg af andre unge i forbindelse med deltagelse i forskellige projekter.
  • Internationale netværk: Ungdomsskolen indgår i internationale netværk for at blive inspireret og bidrage til udviklingen af gode læringsmiljøer for unge. Ungdomsskolen er særligt aktive i E2C - et netværkssamarbejde omkring "second chance skoler".
  • Projekter: Ungdomsskolen deltager lejlighedsvis i internationale projekter. Senest Erasmus+ projektet PREVENT om udvikling af læreres og elevers kompetencer i forhold til at genkende, forebygge og håndtere mobning