Log ind

Alt om knallert

Drømmer du om et knallertkørekort? Vi har oprettet en lang række nye førstehjælpskurser, så du kan blive klar til din første tur.

Du må køre på knallert, når du er fyldt 15 år og har taget førstehjælpskursus og knallertkørekort.  Klik her for at se holdene

Førstehjælpshold

Alle kan lære at give førstehjælp. Du lærer at give førstehjælp til personer, som er kommet slemt til skade i trafikken, bl.a. genoplivning af personer med hjertestop ved hjælp af hjertestarter. Du lærer også, hvordan du skal standse ulykker og forhindre andre i at komme til skade.

Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser, hvor vi træner den førstehjælp, som alle skal deltage i. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal deltage aktivt i alle øvelserne for at få beviset. 

Obs: Der er plads til otte personer pr. hold, så meld dig til undervisningen i god tid.
 

Knallerthold

Når du har gennemført et førstehjælpskursus og er fyldt 14 ½ år, vil du blive tilmeldt et knallerthold og blive indkaldt til undervisning. Knallertundervisningen består af både teori og praksis - i alt 30 lektioner - og du skal bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. 

Du er først endelig tilmeldt til holdet, når du har betalt de 500 kroner, som er den samlede pris for knallertkørekort og førstehjælpskursus (2019). Møder du ikke til undervisningen, får du ikke refunderet de 500 kroner. 

Undervisningen foregår på Bispebjerg Skole, Hovmestervej 30, 2400 København NV. 

 

Mistet dit kørekort?

Hvis du mister dit knallertkørekort, kan vi lave et nyt til dig. Det koster 220 kroner (2019). Kontakt ungdomsskolen for nærmere information.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på telefon 4015 3429. 
Hvis du er ordblind eller har andre handicaps, som vi skal tage højde for i undervisningen, så kontakt os på 4015 3429 eller DL71@kk.dk.