Log ind

Samarbejde med folkeskolen

Ungdomsskolen tilbyder københavnske folkeskoler en lang række gratis undervisningstilbud til 7.-10. klassetrin. Vi er altid nysgerrige på at udvikle nye forløb sammen med jer. 

Aktuelle tilbud

Ungerådsvalg & workshop: Ungdom brug din stemme!

Ungerådet går til valg - lad klassen prøver kræfter med læserbreve og valgplakater i Ungdommens Demokratihus

Elevrådstema: Livestream med ungerådsmedlemmer

Oplev interview med Københavns Ungeråd - et talerør for Københavns ungdom til byens politikere.

Projekt Edison - opfinderforløb

Edison er et forløb for 6.-7. klasser med lokal og national finale til november 2022. Man kan tilmeldes frem til august.

Førstehjælpskursus - kom på venteliste til kurser i 2023

Gennem 4-5 timers kursus giver vi eleverne værktøjerne til at yde førstehjælp.

Din vej til praktik og fritidsjob

En workshop i at søge erhvervspraktik eller et fritidsjob - lige fra ansøgning til samtalen

Hygiejnekursus til skoler

Gennem et 3 timers kursus indføres eleverne i det hygiejniske ansvar, som følger, når de tilbereder fødevarer til andre.

Tilmeld dig nyhedsbrevet til folkeskolelærere i udskolingen

Vil du have besked om nye, gratis undervisningstilbud for 7.-10. klasse? Så tilmeld dig nyhedsbrevet, som udkommer 4-6 gange årligt.

Tidligere udbudte forløb

Foto af økonomichefen, Kasper Jakobsen

Pengeuge-tema: Livestream om unge og investeringer ved YouTuber ‘Økonomichefen’

Eleverne får et oplæg om privatøkonomi, iværksætteri og langsigtede investeringer af Kasper Jakobsen, der driver en YouTube-kanal.

Uge Sex-tema: Livestream om diskrimination af LGBTQ+ elever

Deltag i denne livestream med Nicolaj Laue Juhl om diskrimination af LGBTQ+ elever i skolen.

Next Level: Workshops i innovation og teknologi

Vi tilbyder en underviser i op til 15 timer, som kan understøtte elevernes arbejde med kreativitet, innovation og teknologi i dit valgfag.

Aktivitetsdag på skolen: Trivsel og fællesskab

En dag med sjove, kreative og udfordrende aktiviteter, som afvikles af Idrætsprojektet.

Ud i det blå: Træklatring og classbuilding

En aktiv dag i det fri med klatreteknikker, samarbejdsøvelser og fokus på klassefællesskabet og anerkendende kommunikation.

Klar til afgangsprøven: Eksamens- og mentaltræning

At gå til mundtlig eksamen skal trænes - lidt på samme måde, som vi træner i sportens verden.

Trivselsdag: sammen ud i det fri

Vi tilbyder klassen/årgangen en aktiv trivselsdag 'i det fri'. Vælg mellem en aktivitetsdag, træklatring eller en tur ud til Ungdomsøen.

Podcastfabrikken: Online podcastworkshop

Eleverne lærer at optage, speake og klippe deres egen podcast på dette online kursus.

Projekt Edison - opfinderforløb

Edison er et forløb for 6.-7. klasser med lokal og national finale til november 2022. Man kan tilmeldes frem til august.

Kend din kortfilm: Q&A med instruktørerne

Klassen får en eksklusiv filmfremvisning og muligheden for Q&A med instruktørerne.
Hovedtelefomner

Medieproduktion og digital dannelse

Podcasting, filmproduktion, sikkerhed på nettet og andre workshops inden for medier og digital dannelse
mikrofon

Præsentationsteknik, krop og udstråling

En kreativ og praktisk workshop á ca. 4 timers varighed, som henvender sig til 7.-10. klasse.
brainstorm

Temauger

I temaugerne går vi i dybden med et emne og arbejder med det fra tanke til produkt. Tilbuddet er gratis for københavnske folkeskoler.

Praksisfaglige valgfag (7.-8. årgang)

Se hvad vi tilbyder af praksisfaglige valgfag til 7.-8. klassetrin.

Valgfag, mest til 9. årgang

Læs om vores valgfagstilbud til 9. klassetrin. Valgfagene kan også gennemføres som ekstra valgfag på 7.-8. årgang.

Politisk værksted: Den unge pressetjeneste

Pressen har travlt i valgperioder, og eleverne prøver kræfter som journalister ved at arbejde med valghistorier.

Politisk værksted: Tag del i debatten

Vi diskuterer debatkultur i både skrevne og sociale medier, og eleverne arbejder med egne læserbreve.

Politisk værksted: Kampagner og bevægelser

Eleverne præsenteres for virkemidler og politisk kommunikation og arbejder med egne valgplakater eller -videoer.
pige der maler

Prøveforberedende workshops til valgfag

Læs om vores prøveforberedende workshops til de fire praksisfaglige valgfag på 7.-8. årgang

Eksamens-tema: Livestream om at gå til afgangsprøven

Online oplæg for klassen den 19. maj om at gå til de mundtlige eksamener ved folkeskolens afgangsprøve.
noder og hovedtelefoner

Musikfortællinger – dyrk lyden

På denne workshop med Podcastfabrikken producerer eleverne en kort musikpodcast og får gennem forløbet styrket deres musikforståelse.