Log ind

Præsentationsteknik, krop og udstråling

  • mikrofon
En kreativ og praktisk workshop á ca. 4 timers varighed, som henvender sig til 7.-10. klasse.

Formålet med workshoppen er at styrke elevernes kommunikative og “performative” færdigheder og kropslige bevidsthed. Eleverne bliver gennem workshoppen præsenteret for en række øvelser og redskaber, som de kan anvende til eksamen, i fremlæggelser og andre performative situationer.

Undervisningen er øvelsesbaseret og består bl.a. af en del teater-/dramarelaterede øvelser og praktiske kommunikationsøvelser. Forløbet er et samarbejde mellem ungdomsskolen og teaterkompagniet ”Toenhalvpåtredje”.

• Målgruppe: Udskolingselever 7.-10. klasse.

• Max antal elever: En klasse.

Booking via mail til almen.ungdomsskolen@kk.dk

Ved booking skal skrives:

- Ønsket forløb /titel på forløbet
- Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!)
- Skolens navn
- Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen (telefon og mail!)
- Antal elever (cirka) og klassetrin