Log ind

Følg os på Facebook

 • Følg ungdomsskolen på facebook
På vores facebookside kan du læse om alt det, der sker i ungdomsskolen.

Klik her for at komme til ungdomsskolens facebook-side.
Ellers kan du søge på Københavns Kommunes Ungdomsskole.
 

Københavns Kommunes Ungdomsskoles principper for sociale medier 

 • Alle aktiviteter på sociale medier har det formål at informere borgere og samarbejdspartnere om ungdomsskolens tilbud og aktiviteter. 
 • Vi fremmer ikke politiske eller kommercielle interesser. 
 • Vi offentliggør kun billeder af enkeltpersoner, navne, citater/udtalelser og videomateriale med borgere og/eller medarbejdere, hvis vi har indhentet samtykke fra de pågældende personer. 
 • Ved 13-18-årige indhenter vi samtykke hos både den unge og forældre/værge. 
 • Situationsbilleder offentliggør vi uden samtykke, hvis de er harmløse og ikke miskrediterende på nogen måde. Et situationsfoto er et billede af en situation, natur eller byrum. Fx mennesker til en koncert eller cyklister i trafikken, hvor enkeltpersoner ikke er centrale i billedet. 
 • Hvis en enkeltperson ønsker at trække sit samtykke tilbage, sletter vi det offentliggjorte materiale fra vores Facebookside/Instagramprofil. Facebook/Instagram kan dog stadig have det pågældende materiale, og det har Københavns Kommunes Ungdomsskole ikke råderet over.  
 • Når du følger os, modtager vi statistik fra Facebook om fx din alder, dit køn, bopælsområde og interesser. Disse oplysninger bruger vi til at målrette vores indhold, så det passer til vores følgere. Vi benytter os også af Facebooks brugerstatistik, når vi opretter Facebook/Instagram-annoncer målrettet 13-18-årige borgere i København for at informere om vores tilbud til denne målgruppe.   
 • Københavns Kommunes Ungdomsskole og Facebook dele ansvaret for de data, der bliver indsamlet og behandlet jf. ovenstående.
 • Du kan læse Facebook/Instagrams datapolitik her: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 • Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi selv offentliggør på vores sider/profiler.
 • Borgerne er selv dataansvarlige for de oplysninger, de offentliggør på vores sider/profiler.
 • Ved offentliggørelse af indhold på vores sider/profiler, vi ikke selv har udarbejdet, sikrer vi tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
 • Vi monitorerer indlæg fra borgere, så vores sider/profiler holdes inden for lovens rammer.
 • Som udgangspunkt er borgeres og virksomheders kommentarer/indlæg beskyttet af informations- og ytringsfriheden, men visse ytringer er strafbare, eller i strid med reglerne om ophavsret og markedsføring og disse vil blive slettet.
 • Fjernes/redigeres brugerindhold informerer vi brugeren om grundlaget for vores beslutning. 

Ved spørgsmål til ovenstående, kan vi kontaktes på ungdomsskolen@kk.dk / 8256 2601