Log ind

Projekt Edison - opfinderforløb

Edison er et forløb for 6.-7. klasser med lokal og national finale til november 2022. Man kan tilmeldes frem til august.

Edison er et opfinderforløb med fokus på kreativitet og innovation, som Fonden for Entreprenørskab står bag. I år er temaet Vores by i fremtiden, og inden for dette tema vil eleverne arbejde med produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedsanalyse frem mod et brag af en lokalfinale, der afrunder forløbet på SOSU H fredag den 4. november 2022.

Formålet med Projekt Edison er at lade eleverne prøve kræfter med en kreativ og innovativ læringsproces tidligt i deres skolegang og vække deres interesse for entreprenørskab og iværksætteri. Det er således målet, at klassen i mindre grupper får fremstillet et produkt, der kan fremvises og præsenteres foran eksterne dommere. Dertil kan I tilvælge, at forløbet har et teknologifokus og der vil være understøttende tilbud til teknologisporet.

Vi tilbyder:

Undervisningen varetages af jeres skole og jer lærere, men vi kan i Ungdomsskolen tilbyde en række understøttende forløb og support i form af:

  • En lærercamp med grundig introduktion til forløbet og årets undervisningsmateriale
  • Mulighed for at få træning i at pitche sit produkt
  • Adgang til værksteder med fokus på prototypeudvikling

Praktisk info og kobling til fag:

Projekt Edison egner sig både til en samlet temauge på årgangen eller som et forløb i udvalgte fag som Håndværk og design på 7. årgang eller i Natur/teknologi på 6. årgang.

Tilmelding

Du kan tilmelde din årgang eller klasse via denne tilmeldingsformular.

Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Emilie Valmin på R551@kk.dk eller 29 45 37 90