Log ind

Dagkursus

Varieret undervisning i trygge rammer

Dagkursus er for dig der:

 • er ikke-undervisningspligtig mellem 15 og 19 år, og som bor i Københavns Kommune
 • ønsker at tage folkeskolens 10. klasseprøve (FP10) i dansk, matematik og engelsk
 • vil have mulighed for at lære i dit eget tempo
 • har brug for et fagligt løft, afklaring og personlig udvikling

Fagligt

Målet er, at du afslutter dit forløb med folkeskolens prøver i dansk, engelsk og matematik. Da fagligheden er i fokus, søger vi at styrke din deltagelse i læringsprocessen ved at tage hensyn til, hvordan du lærer bedst. Der anvendes digitale læremidler i undervisningen og kompenserende IT-hjælpemidler. Desuden indeholder et forløb på Dagkursus:

 • Obligatorisk Selvvalgt Opgave
 • Brobygning
 • Erhvervspraktik
 • Uddannelsesbesøg
 • Faget Uddannelse & Job

På skolen har vi også en række andre aktiviteter end klasseundervisning, som vi kalder Life Skills. Her arbejder vi med personlig og social udvikling. Fx tager vi på tur, laver mad sammen eller har samarbejdsaktiviteter.  

Personligt

På Dagkursus har vi fokus på relationsarbejdet, og vi forventer derfor, at du er åben omkring at møde nye mennesker, og at du deltager aktivt i alle skolens planlagte aktiviteter. Vi har fokus på trivsel og fremmøde og prioriterer tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Vejledning 

 • Øget vejledningsindsats med fast vejleder på skolen
 • Individuel fastholdelsesvejledning
 • Individuel og fælles uddannelsesvejledning
 • Intensivt samarbejde om uddannelsesplan 
 • Brobygning
 • Praktik
 • Uddannelsesbesøg
 • Besøg af rollemodeller

Hvor mange klasser/elever er der? 

 • Der går op til 48 elever på skolen 
 • Vi har tre klasser
 • Der er max. 16 elever per klasse 
 • Der er to lærere knyttet til hver klasse 
 • Der er undervisning i de obligatoriske fag 18 timer (24 lektioner) om ugen

Hvordan bliver man optaget?

Der er særlige betingelser for optagelse. Tal med din UU-vejleder for nærmere information. 

Adresse

Dagkursus har til huse i ungdomsskolemiljøet på Hovmestervej 30 B, 2400 København NV