Log ind

Byhøjskolen

Hvis du har brug for at styrke dig fagligt, kreativt, personligt og socialt og behov for at gå i skole på en anderledes måde.

Byhøjskolen er en skole for psykisk sårbare københavnere, der har afsluttet undervisningspligten og er mellem 15 og 21 år. Det er unge, der er sårbare af mange forskellige årsager: f.eks. skoleforløb, der ikke har været hensigtsmæssige, sygdom, tidligere mobning, angst, autisme, men som nu har lyst til og behov for at blive en del af et trygt og udviklende ungdomsmiljø.

På Byhøjskolen tilrettelægger vi undervisningen i små klasser med 8 – 10 elever i hver. Der er fokus på ro, tryghed og på, at alle oplever sig selv som en del af fællesskabet. Som elev på skolen skal man selv kunne bidrage til denne ro.

For elever med autisme afholder vi selvforståelseskurser med opfølgende individuelle samtaler.

For ordblinde elever tilbyder vi instruktion og undervisning. Der vil også være mulighed for at blive screenet for ordblindhed.

  • Byhøjskolen har tre kreative klasser og fire basisklasser.

Vejledning

Vejledning er en integreret del af undervisningen, og du bliver afklaret omkring uddannelse og job undervejs i dit forløb.

Kom og besøg os

Ønsker du at besøge os, kan du kontakte skolen, og fortælle os hvilken klasse, du ønsker at besøge. Vi holder til i medborgerhuset på Kapelvej 44 på Nørrebro i København.

Informationsaften

Mandag d. 27. januar 2020 kl. 17.00. Tilmelding ikke nødvendig. 

Besøgsdag

3. februar 2020. Tilmelding er nødvendig. Ring til skolen med oplysning om, i hvilken klasse du ønsker at deltage i undervisningen.