Log ind

Vores kernefortælling

Ungdomsskolens kernefortælling er blevet til i tæt samarbejde mellem elever, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Alle unge skal have indflydelse på deres eget liv

Ungdomsskolen arbejder for, at alle unge skal have mulighed for uddannelse og fritidstilbud, der understøtter deres personlige udvikling og faglige vækst. Uanset baggrund, opvækst og personlige forudsætninger skal der være mulighed for at finde ud af, hvad man er god til, hvad man drømmer om og i hvilken retning, man vil gå i livet.

 Det gør vi ved at have tilbud til alle byens unge. Tilbuddene spænder over fritidsaktiviteter, 10. klasse og heltidsundervisning til unge, der skal have styrket deres personlige eller faglige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse. Vi har undervisning på mere end 50 adresser over hele byen og udvikler løbende vores tilbud ud fra de behov, der viser sig blandt unge københavnere.

Mange veje til målet

I ungdomsskolen er det en succes, når man oplever lyst og mod til at finde sin egen vej eller lærer noget, man ikke troede, kunne læres. Uanset om det drejer sig om en matematisk ligning, at kode en robot eller at turde række hånden op i timerne. Vores udgangspunkt er, at tryghed og troen på sig selv går hånd i hånd med unges ambitioner og drømme, og at det, der en lille succes i andres øjne, kan være en stor sejr for den enkelte.

Ungdommens skole

Hos os er det helt centralt, at vores tilbud formes efter eleverne, der bruger dem, snarere end at eleverne bliver formet efter vores tilbud. Vores struktur og mangfoldige gruppe af undervisere giver plads til at tilpasse os dette på elev-niveau. Findes den rigtige kasse ikke til den enkelte unge, så bygger vi den sammen med dem.

Derfor er der i ungdomsskolen plads til at lære på forskellige måder, plads til at dyrke forskellige interesser og til at være den, man er. Det gør os til en helt central spiller på ungeområdet i København hos både unge, forældre og samarbejdspartnere, som kommer til os, når der er behov for at finde nye løsninger eller skabe fundamentet for at realisere unges drømme.