Log ind

Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er unges direkte talerør til byens politikere!

Som medlem af Ungeråd KBH er du med til at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune. Du får indblik i demokratiske processer og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes på Københavns Rådhus. Hvert år kan Ungeråd KBH anmode Borgerrepræsentationen om at behandle op til fire sager, der optager unge i København. Som medlem prøver du derudover kræfter med at deltage i politiske debatter, events, talks, workshops eller skrive høringssvar.

Ungeråd KBH er kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Ungerådet består af 35 medlemmer og 15 suppleanter i alderen 12-20 år med bopæl i Københavns Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen.

Stil op som kandidat

Du kan stille op som kandidat i ungerådet fra den 12. august. Fra den 10.-23. september kan du og andre unge i København stemme på, hvem der skal vælges ind. Følg med på vores hjemmeside, på Facebook eller Instagram. 

Kontakt ungerådets sekretariat på mail: ungeraad@buf.kk.dk eller tlf: 29421332

Er du nysgerrig?

Selvom du ikke er valgt ind i Ungeråd KBH, er du altid velkommen til at kigge forbi til vores møder. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har en vigtig sag, som ungerådet skal tage op eller hvis du arrangerer et event, hvor ungerådet skal deltage. Vi er altid interesseret i andre unges inputs og holder blandt andet en årlig ungekonference i samarbejde med Ungdomsskolen og Mellemfolkeligt Samvirke. Konferencen er åben for alle unge og her bliver vi inspireret til nye måder at deltage i demokratiet på samtidig med at vi inspirerer hinanden til at engagere os i byens udvikling.