Log ind

Ungdomsskolens bestyrelse 2022-2025

Om ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse består af ni medlemmer.

Tre er valgt af og blandt Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, og de resterende medlemmer repræsenterer interesseorganisationer, medarbejdere og elever. 

Få overblik over alle bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede i filen nederst på denne side.