Log ind

Ungdomsskolens bestyrelse

Om ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse består af ni medlemmer.

Tre er valgt af og blandt Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, og de resterende medlemmer repræsenterer interesseorganisationer, medarbejdere og elever. 

Dagsordner og referater

Repr. for Borgerrepræsentationen

Sofie Seidenfaden, Socialdemokratiet, E-mail: Sofie_Seidenfaden@kk.dk

Knud Holt Nielsen, Enhedslisten, E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk

Tommy Petersen, Radikale Venstre, E-mail: Tommy_Petersen@br.kk.dk

Repr. for Skole og Forældre, København & LO/DA

Linda Hilskov (Skole og Forældre)
E-mail: hilskovx4@yahoo.dk

Bo Kjærulf (LO Storkøbenhavn)
E-mail: bok@forbundet.dk  

Medarbejderrepræsentanter

Hvis du som medarbejder har input til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte en af dine medarbejderrepræsentanter:

Jens Toft
Lærer på Byhøjskolen
E-mail: jt@jenstoft.dk

Alberte Stein Aamand
Koordinator i fritidsundervisningen 
E-mail: zq5w@kk.dk 

Elevrepræsentanter

vakant

På møderne deltager desuden:

Ditte Bergholdt Asmussen
Tilforordnet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
E-mail: Fi5N@kk.dk 

Caroline Møller Jensen
Tilforordnet fra Folkeoplysningsforbundet
cmj@konservativungdom.dk

Kim Brynaa
Ungdomsskoleleder
kibryn@kk.dk