Log ind

Ungdomsskolens bestyrelse

Om ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse består af ni medlemmer.

Tre er valgt af og blandt Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer, og de resterende medlemmer repræsenterer interesseorganisationer, medarbejdere og elever. 

Dagsordner og referater

Repr. for Borgerrepræsentationen

Sofie Seidenfaden, Socialdemokratiet, E-mail: Sofie_Seidenfaden@kk.dk, Telefon: 40 77 79 60

Knud Holt Nielsen, Enhedslisten, E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk, Telefon: 30 18 08 27

Tommy Petersen, Radikale Venstre, E-mail: Tommy_Petersen@br.kk.dk 

Repr. for Skole og Forældre, København & LO/DA

Linda Hilskov (Skole og Forældre)
E-mail: hilskovx4@yahoo.dk

Bo Kjærulf (LO Storkøbenhavn)
E-mail: bok@forbundet.dk  
Telefon: 21 61 71 07

Medarbejderrepræsentanter

Hvis du som medarbejder har input til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte en af dine medarbejderrepræsentanter:

Jens Toft
Lærer på Byhøjskolen
E-mail: jt@jenstoft.dk
Telefon: 26 17 99 64

Alberte Stein Aamand
Koordinator i fritidsundervisningen 
E-mail: zq5w@buf.kk.dk 
Tlf. 26 17 70 47

Elevrepræsentanter

vakant

På møderne deltager desuden:

Ditte Bergholdt Asmussen
Tilforordnet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
E-mail: ditte.bergholdt.asmussen@buf.kk.dk