Log ind

Ungdomsskolens arbejdsområder

Ungdomsskolen arbejder med fritidsundervisning og skoletilbud samt en række særlige indsatser og projekter

Ungdomsskolens fritidsundervisning tiltrækker hvert år over 5000 elever fra alle dele af byen. Vi har også flere skoletilbud, der henvender sig til unge i forskellige aldre med forskellige behov for uddannelse og afklaring. 

Derudover arbejder ungdomsskolen med en række særlige indsatser og projekter, der er udformet ud fra de behov, vi oplever, at unge københavnere har, og som vi har grundlag for at arbejde indenfor.

Medborgere i et demokratisk samfund

Ungdomsskolen skal (ud)danne unge fagligt og socialt og gøre dem bevidste om, hvad det vil sige at være medborgere i et demokratisk samfund. 

Hele ungdomsskolens aktivitet har derfor per definition en form for forebyggende eller kriminalpræventiv karakter.

Kriminalpræventivt sigte

Visse af ungdomsskolens tilbud, både indenfor fritids- og heltidsundervisningen, har et mere direkte kriminalpræventivt sigte. 

Inden for fritidsundervisningen gælder det fx streetaktiviteter, der skal tiltrække unge, der ellers ikke benytter sig af kommunens tilbud og blandt skoletilbuddene gælder det fx Nye Veje eller Ungdomsskolens 8+9. klasse.

Ungdomsskolens kriminalpræventive arbejde indgår i kommunens fælles indsats for en mere tryg og sikker by.