Log ind

Ungdomsskolen kort fortalt

Læs om grundlaget for Ungdomsskolen, herunder lovgivning og formål

Ungdomsskolens grundlag

Ungdomsskolen blev regelfast i 1942. Formålet var at uddanne ungdommen og give unge gode og meningsfulde fritidstilbud. Ungdomsskolen skulle blandt andet styrke demokratiet i en tid, hvor totalitære politiske strømninger udgjorde en væsentlig trussel mod demokratiet. 

Dannelse og demokratisk dannelse er fortsat ungdomsskolens overordnede formål, som fremgår af Ungdomsskolelovens §1:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Ungdomsskolens samlede lovgrundlag udgøres af Lov om ungdomsskolen, som du kan finde nederst på denne side.

Ungdomsskolens kort fortalt

Ungdomsskolen er inddelt i tre hovedområder: fritidsundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.  Ungdomsskolens fritidsundervisning tiltrækker hvert år tusindvis af elever fra alle dele af byen, mens vores skoletilbud henvender sig til unge i forskellige aldre med forskellige behov for uddannelse og afklaring. Derudover arbejder ungdomsskolen med en række særlige indsatser og projekter, der er udformet ud fra de behov, vi oplever, at unge københavnere har. 

Vores elever er forskellige, og vi bestræber os på at tilbyde en bred vifte af undervisning, der tilgodeser alle typer af unge.  Hvert år har vi omkring 6000 elever, som deltager i fritidsundervisningen, tager 10. klasse eller noget helt tredje i ungdomsskolen.

Ungdomsskolen har omkring 110 medarbejdere ansat på fuldtid. Dertil kommer en stor gruppe timelærere, der underviser om eftermiddagen eller aftenen på et af vores 600 forskellige fritidshold. Medarbejderne er lærere, studerende, ingeniører, konservatorieuddannede og meget andet. Fællesnævneren for medarbejdergruppen er, at de brænder for deres fag og for at arbejde og være sammen med unge.  

Vi er en samlet ungdomsskole men med stor lokal forankring. Derfor har vi til huse på forskellige skoler i byen.