Log ind

Ungdomsskolen i Hindegade - undervisningen

Om undervisningen i Ungdomsskolen i Hindegade

Du kan få undervisning i dansk som andetsprog helt fra begynderniveau til FSA-niveau eller FS10-niveau. Vi tilbyder desuden undervisning, som forbereder dig til prøve 1 og 2 i Danskuddannelserne.

Der er obligatorisk undervisning i fagene dansk, samfundsfag og matematik. Derudover kan du vælge engelsk, tysk, fransk, fysik-kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie og religion. 

Fagene kan afsluttes med enten folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klasseprøven (FS10). Du er med til at sammensætte dit skema, så det passer nøjagtig til dig.

Udover klasseundervisningen indgår feature-uger, projektuger, praktikperioder og ekskursioner som en del af undervisningen hos os.

Undervisningsform

I begyndelsen af året finder vi frem til det rette undervisningsniveau for dig i de forskellige fag. Du har mulighed for at flytte mellem niveauerne i løbet af din tid på skolen.

Vi lægger vægt på en undervisnings- og omgangsform, hvor dialogen er i fokus. Med det ønsker vi at skabe en fredelig omgangstone på skolen og bidrage til at udvikle samarbejdsevner og problemløsningskompetencer.

Hvad får du ud af et forløb på Ungdomsskolen i Hindegade?

Undervisningen i de forskellige fag muliggør, at du kan tage enten folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klasseprøven (FS10). Dermed bliver du kvalificeret til at begynde på en ungdomsuddannelse. 

Vejledningsamtaler undervejs hjælper dig til at beslutte, hvilken en uddannelse du vil vælge.