Log ind

Ungdomsskolen i Hindegade - undervisningen

Om undervisningen i Ungdomsskolen i Hindegade

På ungdomsskolen i Hindegade kan du få undervisning i dansk som andetsprog helt fra begynderniveau til FP9. Vi tilbyder desuden undervisning, som forbereder dig til Prøven i dansk 2 og så har vi en læse-/skriveklasse for elever, der har brug for et læseløft og/eller har dysleksi.

Der er obligatorisk DSA-undervisning i fagene dansk, matematik og samfundsfag. Derudover kan du vælge valgfag i engelsk og fysik/kemi.

Ud over klasseundervisningen indgår sundhedsuger, projektuger, praktikperioder og ekskursioner som en del af undervisningen hos os, og du bliver klædt på til at blive en aktiv medborger i det danske samfund.

Undervisningsform

I begyndelsen af året finder vi frem til det rette undervisningsniveau for dig i de forskellige fag. Du har mulighed for at flytte mellem niveauerne i løbet af din tid på skolen.

Vi lægger vægt på en undervisnings- og omgangsform, hvor dialogen og samarbejde om læring er i fokus. Med det ønsker vi også at bidrage til at udvikle samarbejdsevner og problemløsningskompetencer hos vores elever.

Hvad får du ud af et forløb på Ungdomsskolen i Hindegade?

Dansk og matematik kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve FP9. Engelsk og fysik/kemi kan afsluttes med folkeskolens FP10.  Dermed bliver du kvalificeret til at begynde på en ungdomsuddannelse. 

Undervejs har du samtaler med din kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder, som kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken uddannelse du efterfølgende vil vælge.