Log ind

Trivselsdag: sammen ud i det fri

Vi tilbyder klassen/årgangen en aktiv trivselsdag 'i det fri'. Vælg mellem en aktivitetsdag, træklatring eller en tur ud til Ungdomsøen.

Vælg mellem en aktivitetsdag hvor vi kommer ud til jer, en tur ud af byen med træklatring og classbuilding eller at blive sejlet ud til Ungdomsøen. Uanset forløbets indhold er fokus på trivsel, bevægelse, klassefællesskabet og anerkendende kommunikation.

Målgruppe

7.-10. årgang på folkeskoler i Københavns Kommune 

Lokation og mødetid

Trivselsdagen varierer i timeantal og vil finde sted mellem kl. 8:30 til 14:30. Forløbet foregår udendørs og lokationen afhænger af aktiviteten.

Indhold

Uanset indhold, lægger vi vægt på samarbejdsøvelser, lege og spil. Der er fokus på gode grin, muligheder for at bruge kroppen på en sjov og anderledes måde og elevernes samarbejdsevner.

Vælg mellem følgende aktiviteter:

  • Idrætsprojektet tilbyder en 3 timers aktivitetsdag med kreative, udfordrende og fysiske læringsaktiviteter. En træner fra Idrætsprojektet samarbejder med klassens lærer om afvikling af brain breaks, samarbejdsøvelser, lege og spil. Der er særligt fokus på gode grin, positive oplevelser og elevernes samarbejdsevner.
  • Vores træklatringsinstruktører vil i løbet af seks timer lærer eleverne om klatreudstyr, sikkerhed og klatreteknikker. Dagen byder på muligheden for at bruge kroppen på en sjov og anderledes måde.
  • Bl.a. ved at klatre højt op i et træ og få afprøvet de forskellige klatreteknikker. Vi lægger vægt på en rolig, positiv og anerkendende kommunikation.
  • Vi arrangerer sejlads ud til Ungdomsøen midt ude i Øresund. Her får eleverne mulighed for at spille enten Ø-Stratego, Laser-guns, gennemføre aktivitetsløb, havaktiviteter eller udføre kreative opgaver i projekt- og tegneværkstedet.

Rollefordeling

Klassens lærer forventes at være aktivt deltagende i planlægningen og afviklingen af dagen. På dagen har vores underviser det primære ansvar for at igangsætte og afvikle aktiviteterne, og læreren behjælpelig med alle aktiviteter og har ansvar for det pædagogiske arbejde med klassen.

Læringsmål

  • At prøve at bevæge sig på en ny og anderledes måde
  • At styrke relationer og samarbejdet i klassen
  • At eleverne mærker egne grænser og bliver i stand til at rykke ved dem i et trygt læringsmiljø
  • At give eleverne viden om og forståelse for brugen og effekten af brain breaks og classbuilding-aktiviteter.
  • At styrke elevernes kommunikation med hinanden

Medbring 

Praktisk tøj efter vejret som man kan bevæge sig i, og som godt må blive beskidt. Husk også madpakke, fyldt drikkedunk og god energi.

Booking

Forløbet kunne bookes i skoleåret 2020-2021.