Log ind

Tilbud til 10-12-årige på Østerbro nedlægges

Ungdomsskolens Østerbro-hold for 10-12-årige er blevet nedlagt som følge af besparelseskrav.

Efter nytår starter en ny sæson i ungdomsskolens fritidsundervisning - det bliver dog uden et tilbud til de 10-12-årige på Østerbro.
Ungdomsskolen skal spare 2,4 mio. i 2019 som led i effektiviseringer i Københavns Kommune. Derfor har ungdomsskolen peget på nedlæggelse af det særskilte Østerbro-tilbud, som bidrager med knap 0,5 mio. kr. Til begrundelse ligger, at tilbuddet til de 10–12-årige på Østerbro ikke i lovgivningsmæssig forstand er en bunden opgave, da det ligger udenfor ungdomsskolens aldersmæssige målgruppe. Desuden ønsker ungdomsskolen ens tilbud på tværs af byen, så alle byens børn har adgang til de samme aktiviteter. Borgerrepræsentationen har derfor godkendt nedlæggelsen af tilbuddet.

Vi har fortsat bydækkende fritidsundervisning til de 13-18-årige med et stort udvalg af hold.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til ungdomsskolechef Kim Brynaa på kibryn@kk.dk.

Publiceret d. 7. november 2018.