Log ind

SMART

SMART: Second Chance Schools Working with Systematic MeAsuRemenT of Outcomes

Københavns Kommunes Ungdomsskole har ansøgt og fået midler til et EU-projekt om at gøre ungdomsskolens interne effektmålings- og ledelsesinformationssystem til et internationalt projekt med titlen SMART - Second Chance Schools Working with Systematic MeAsuRemenT of Outcomes.

Sammen med partnere, der kommer fra forskellige lande og arbejdsområder i Europa, er formålet med projektet at udvikle et effektmålingssystem for evidensbaseret styring i Second Chance-skoler og organisationer med lignende målgrupper, og dermed skabe et fælles sprog og en fælles viden om, hvad der virker og hvorfor.

Partnerne kommer fra Belgien, Sverige, Italien, Irland, Holland og Danmark. Projektet startede op i september og løber frem til september 2016.

Om projektet

Projektleder Sisse Lausen siger om projektet: 

Det er en stor opgave, vi har stillet os selv,  når vi ønsker at blive bedre til at samle viden om, hvad der sker med de unges udvikling, og hvad der virker. Derfor er det rigtig vigtigt og meget lærerigt at mødes, ikke bare på tværs af skoler og organisationer, men også på tværs af kulturelle forskelle og skolepolitiske systemer. Det gør, at vi hele tiden må stille os selv spørgsmål om mål, brugervenlighed og anvendelse, fortæller Sisse og fortsætter:

- Jeg tror på, at vores forskellige perspektiver og erfaringer vil gøre, at vi ender med et gennemarbejdet resultat til brug både for os selv og andre.

Hvis du vil vide mere om projektet er du kontakte Sisse Lauesen på: ba1r@kk.dk