Log ind

Send sikker post til ungdomsskolen

Skal du sende en mail med personfølsomme oplysninger som fx. cpr-nummer, skal du altid sende din mail via sikker post.

Du skal kun sende sikkert post, hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger. Drejer din mail sig om et generelt spørgsmål om ungdomsskolen og vores tilbud, skal du sende en almindelig mail. 

Du sender sikker post via siden her 

Personfølsomme data  inkluderer:

  • cpr-nr.  
  • sociale problemer 
  • strafbare forhold
  • oplysninger om helbred
  • race
  • religion
  • seksualitet
  • politisk tilhørsforhold
  • sociale problemer