Log ind

Send sikker post til ungdomsskolen

Skal du sende en mail med personfølsomme oplysninger som fx. cpr-nummer, skal du altid sende din mail via sikker post.

Du sender sikker post via siden her 

Personfølsomme data  inkluderer:

  • cpr-nr.  
  • sociale problemer 
  • strafbare forhold
  • oplysninger om helbred
  • race
  • religion
  • seksualitet
  • politisk tilhørsforhold
  • sociale problemer