Log ind

Samarbejd med os

Ungdomsskolen tilbyder københavnske folkeskoler en lang række undervisningstilbud til udskolingen.

Aktiviteterne spænder vidt, men har det tilfælles, at de sigter mod, at eleverne bliver uddannelsesparate, fagligt dygtige, kreative og innovative og mere afklarede omkring deres uddannelses- og karrieremuligheder. 

Aktiviteterne er b.la. valgfag, workshops, temauger og andet. Du kan læse mere om aktiviteterne på disse sider. 

Derudover samarbejder ungdomsskolen og folkeskolen om en række andre indsatser, som fx understøtter kompetenceudvikling af lærere, udvikling af undervisningsmaterialer, innovation og entreprenørskab, STEM-indsatser, skole-erhvervs-samarbejde m.m. 

Ungdomsskolen indgår således i samarbejder, der understøtter udvikling af folkeskolernes undervisningspraksis, læringsmiljø og kompetencer. Der er desuden fokus på at skabe udvikling af skolen gennem eksperimenter med kant og kvalitet.

Booking 

Booking via mail til almen.ungdomsskolen@kk.dk

Ved booking skal skrives:

  • Ønsket forløb/titel på forløbet
  • Ønskede datoer og uv-tider! (VIGTIGT!)
  • Skolens navn
  • Kontaktoplysninger på lærer(e) fra skolen (telefon og mail!)
  • Antal elever (cirka) og klassetrin