Log ind

Prøveforberedende enkeltfag til folkeskolens afgangsprøver

Mangler du et fag for at komme videre på din ungdomsuddannelse? Prøveforberedende enkeltfag kan hjælpe dig.

Der er mulighed for enten at tage FP10 eller FP9 prøverne som prøveforberedende enkeltfag til maj/juni 2020.

Der er mødepligt til undervisningen, og det er en forudsætning for at komme til prøve, at du har fulgt undervisningen.

Du kan gå til prøveforberedende enkeltfag i matematik, dansk, engelsk, tysk, fransk eller fysik. Se tidspunkter og adresser i skemaet nederst på siden eller i den vedhæftede fil. 

Tilmelding

Tilmelding til prøveforberedende enkeltfag kan kun ske via en uu-vejleder. Vi forventer, at uddannelsesplanen altid er udgangspunktet for en elevs optagelse på enkeltfag.

Til tysk/fransk og fysik/naturfag optager vi også elever, der allerede er indskrevet på en anden skole, som ikke udbyder disse fag. (Produktionsskoler, Byhøjskolen, folkeskoler mfl.)

Tilmelding til:

Sussi Ilona Acciaccarelli
Administrativ medarbejder
KKU Sekretariatet
suacci@kk.dk / Telefon 3336 4483