Log ind

Prøveforberedende enkeltfag til folkeskolens afgangsprøver

Mangler du et fag for at komme videre på din ungdomsuddannelse? Så kan prøveforberedende enkeltfag hjælpe dig.

Mangler du et fag for at komme videre på din ungdomsuddannelse så kan prøveforberedende enkeltfag hjælpe dig. Der er mulighed for enten at tage FP10 eller FP9 prøverne.

Der er mødepligt til undervisningen, og det er en forudsætning for at komme til prøve, at du har fulgt undervisningen.

Du kan gå til prøveforberedende enkeltfag i matematik, engelsk, tysk, fransk eller fysik.Se tidspunkter og adresser i den vedhæftede fil nederst i artiklen. 

Tilmelding

Tilmelding til prøveforberedende enkeltfag kan kun ske via en uu-vejleder.  Vi forventer at uddannelsesplanen altid er udgangspunktet for en elevs optagelse på enkeltfag.

Til tysk/fransk og fysik optager vi også elever, der allerede er indskrevet på en anden skole, som ikke udbyder disse fag. (Produktionsskoler, Byhøjskolen mfl.)

I første omgang udbyder vi ikke naturfag, men henviser i stedet for til fysik (fp10).Hvis der i efteråret viser sig et behov for naturfag vil ungdomsskolen tage initiativ til dette.

Tilmelding skal ske til:

Sussi Ilona Acciaccarelli

Administrativ medarbejder

KKU Sekretariatet

suacci@buf.kk.dk

Telefon 3336 4483