Log ind

Politisk værksted: Tag del i debatten

Vi diskuterer debatkultur i både skrevne og sociale medier, og eleverne arbejder med egne læserbreve.

I det kommende skoleår venter et brag af et politisk efterår. Ikke nok med at der afholdes et regions- og kommunalvalg i november, så afvikles også et nationalt skolevalg og lokalt valg til Københavns Ungeråd i oktober 2021. Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungeråd KBH skræddersyet gratis demokratiforløb, undervisningsmateriale og tre forskellige politiske værksteder, som jeres skole kan booke i september-november 2021.

Tag del i debatten

Her diskuterer vi debatkultur i både skrevne og sociale medier med et hav af eksempler. Vi taler om debatgenren og igangsætter et skriveværksted, hvor eleverne får mulighed for at udarbejde sit eget læserbrev og måske at få afsendt det til den lokale ugeavis. Efter endt forløb har klassen arbejdet med:

  • Debatkultur i det politiske Danmark
  • Debatgenren og skriftlig kommunikation
  • De forskellige niveauer i dansk politik: Hvad er forskellen på et kommunal-, regions- og folketingsvalg.
  • Unges indflydelsesmuligheder i København

Målgruppe

7.-10. årgang                

Læringsmål for de politiske værksteder:

  • Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til politiske problemstillinger lokalt og kommunikere forslag til handlinger gennem skriftlige, visuelle eller lyd-produktioner.
  • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for lokale politiske beslutningsprocesser og identificere forskellen på de forskellige politiske niveauer – fra lokalt til nationalt plan.
  • Vidensmål: Eleven har viden om det politiske system og politisk deltagelse.

Praktisk info og kobling til fag

Uanset om I vælger ét politisk værksted, to eller alle tre værksteder, så indledes forløbet med et demokrati-undervisningsforløb, der gør det muligt for eleverne at navigere i de forskellige politiske niveauer: fra det lokale kommunalvalg til det nationale (skole)valg. Dermed kan forløbet varierer fra 1 dag (á 4-5 timer) til 3 dage (á 4-5 timer) fra 9:00-14:00.

De politiske værksteder er oplagte at koble til undervisningen i fx samfundsfag, dansk eller mediefag. Forløbene afvikles som udgangspunkt ude på jeres skole, men vi undersøger samtidig muligheden for at lade forløbene foregå i autentiske omgivelser, ligesom alle tre forløb er produktorienterede – i dette tilfælde, at eleverne arbejder med deres eget læserbrev.

Booking

Forløbet blev udbudt i 2021.