Log ind

Politisk værksted: Kampagner og bevægelser

Eleverne præsenteres for virkemidler og politisk kommunikation og arbejder med egne valgplakater eller -videoer.

I det kommende skoleår venter et brag af et politisk efterår. Ikke nok med at der afholdes et regions- og kommunalvalg i november, så afvikles også et nationalt skolevalg og lokalt valg til Københavns Ungeråd i oktober 2021. Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungeråd KBH skræddersyet gratis demokratiforløb, undervisningsmateriale og tre forskellige politiske værksteder, som jeres skole kan booke i september-november 2021.

Politiske kampagner og bevægelser – sådan virker de

Her præsenteres eleverne for virkemidler og politisk kommunikation i politiske kampagner og valgmateriale. Med udgangspunkt i lokale og politiske problemstillinger fra elevernes hverdag producerer klassen egne valgplakater eller valgvideoer. Efter endt forløb har klassen arbejdet med:

  • Politisk kommunikation: Hvilke virkemidler anvender politikere i deres kampagner og valgmateriale.
  • De forskellige niveauer i dansk politik: Hvad er forskellen på et kommunal-, regions- og folketingsvalg.
  • Unges indflydelsesmuligheder i København
  • Visuelt udtryk og grafisk design i politiske kampagner

Målgruppe

7.-10. årgang

Læringsmål for de politiske værksteder

  • Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til politiske problemstillinger lokalt og kommunikere forslag til handlinger gennem skriftlige, visuelle eller lyd-produktioner.
  • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for lokale politiske beslutningsprocesser og identificere forskellen på de forskellige politiske niveauer – fra lokalt til nationalt plan.
  • Vidensmål: Eleven har viden om det politiske system og politisk deltagelse.

Praktisk info og kobling til fag

Uanset om I vælger ét politisk værksted, to eller alle tre værksteder, så indledes forløbet med et demokrati-undervisningsforløb, der gør det muligt for eleverne at navigere i de forskellige politiske niveauer: fra det lokale kommunalvalg til det nationale (skole)valg. Dermed kan forløbet varierer fra 1 dag (á 4-5 timer) til 3 dage (á 4-5 timer) fra 9:00-14:00.

De politiske værksteder er oplagte at koble til undervisningen i fx samfundsfag, dansk eller mediefag. Forløbene afvikles som udgangspunkt ude på jeres skole, men vi undersøger samtidig muligheden for at lade forløbene foregå i autentiske omgivelser, ligesom alle tre forløb er produktorienterede – i dette tilfælde, at eleverne arbejder med enten valgplakater eller -videoer.

Booking

Forløbet blev udbudt i 2021.