Log ind

Politisk værksted: Den unge pressetjeneste

Pressen har travlt i valgperioder, og eleverne prøver kræfter som journalister ved at arbejde med valghistorier.

I det kommende skoleår venter et brag af et politisk efterår. Ikke nok med at der afholdes et regions- og kommunalvalg i november, så afvikles også et nationalt skolevalg og lokalt valg til Københavns Ungeråd i oktober 2021. Ungdomsskolen har i samarbejde med Ungeråd KBH skræddersyet gratis demokratiforløb, undervisningsmateriale og tre forskellige politiske værksteder, som jeres skole kan booke i september-november 2021.

Den unge pressetjeneste

Pressen fylder meget under en valgperiode, og eleverne skal prøve kræfter som journalister ved at arbejde med valghistorier. Vi har fokus på reportager og interviewteknikker og lader eleverne optage til en egen podcastproduktion, som vi klipper sammen til 5-10 minutter. Efter endt forløb har klassen arbejdet med:

  • Nyhedstrekanten og aktuelle valghistorier
  • Rapportager og interviewteknikker
  • De forskellige niveauer i dansk politik: Hvad er forskellen på et kommunal-, regions- og folketingsvalg.
  • Unges indflydelsesmuligheder i København

Målgruppe:

7.-10. årgang

Læringsmål for de politiske værksteder:

  • Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til politiske problemstillinger lokalt og kommunikere forslag til handlinger gennem skriftlige, visuelle eller lyd-produktioner.
  • Færdighedsmål: Eleven kan redegøre for lokale politiske beslutningsprocesser og identificere forskellen på de forskellige politiske niveauer – fra lokalt til nationalt plan.
  • Vidensmål: Eleven har viden om det politiske system og politisk deltagelse.

Praktisk info og kobling til fag

Uanset om I vælger et politisk værksted, to eller alle tre værksteder, så indledes forløbet med et demokrati-undervisningsforløb, der gør det muligt for eleverne at navigere i de forskellige politiske niveauer: fra det lokale kommunalvalg til det nationale (skole)valg. Dermed kan forløbet varierer fra 1 dag (á 4-5 timer) til 3 dage (á 4-5 timer) fra 9:00-14:00.

De politiske værksteder er oplagte at koble til undervisningen i fx samfundsfag, dansk eller mediefag. Forløbene afvikles som udgangspunkt ude på jeres skole, men vi undersøger samtidig muligheden for at lade forløbene foregå i autentiske omgivelser, ligesom alle tre forløb er produktorienterede – i dette tilfælde, at eleverne arbejder med deres egen valgreportage eller -interview, hvilket bliver til en podcastproduktion på 5-10 minutter.

Booking

Forløbet blev udbudt i 2021.