Log ind

Podcastfabrikken: Online podcastworkshop

Eleverne lærer at optage, speake og klippe deres egen podcast på dette online kursus.

Et online kursus i at producere podcast i klassen. Undervisningen foregår på Microsoft Teams. Her introduceres eleverne til podcastformatet og formidling. Eleverne instrueres i brugen af teknisk udstyr til optagelser og redigering.

Målgruppe

7.-10. årgang på folkeskoler i Københavns Kommune 

Lokation og mødetid

Forløbet kan som udgangspunkt gennemføres alle ugens dage i tidsrummet 8.40-14.30 via Teams.

Indhold

Klassen arbejder i mindre grupper, optager speakes og færdigklipper selv deres podcasts i programmet Hindenburg Journalist. Eleverne har ved dagens afslutning en række egenproducerede podcast på 5-8 minutter. Workshoppen sigter mod at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for det journalistiske felt. Klassen får desuden erfaringer med mediet, som de fx kan anvende innovativt i forbindelse med deres projektopgave.

Læringsmål

  • Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med digitale medier i egne og fælles produktioner.
  • Færdighedsmål: Eleven kan gennemføre et produktionsforløb med udgangspunkt i eget design.
  • Vidensmål: Eleven har viden om kommunikationsforhold og medieproduktioners opbygning.

Rollefordeling

Podcastfabrikken sender lærer og elever det nødvendige materiale, mødelink og softwarelicens forud for kurset. Eleverne skal have adgang til computere til at arbejde på og have installeret software inden kursusstart.

Forberedelse

Som optakt til kurset skal I i klassen have dannet grupper og sammen aftaler vi et aktuelt overemne, vi skal undersøge.

Underviseren 

Ungdomsskolen varetager alle undervisningsopgaver i forbindelse med kurset ved Christian, der til daglig driver Podcastfabrikken og har arbejdet med at producere musik og digitale medieproduktioner i mere end 20 år.

Booking

Forløbet kunne bookes i skoleåret 2020-2021.