Log ind

Organisation og ledelse

  • Foto: colorbox
Om ungdomsskolens organisation og ledelse

 Ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolen er en rammestyret institution i Københavns Kommune med en politisk valgt bestyrelse.  Borgerrepræsentationen beslutter rammen for ungdomskolens virksomhed ved at vedtage virksomhedsplan og årlige budgetter.   Det er ungdomsskolens bestyrelse, der udarbejder ungdomsskolens budget og fastlægger de overordnede retningslinjer og principper for skolens virksomhed.   

Ungdomsskolen er administrativt forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen under området Skole og Ungdom.

Sådan ser vi ud

Ungdomsskolen er en samlet enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre ungdomsskoleområder: Almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Vi er et bydækkende tilbud og er forankret i de forskellige byområder. 

Den overordnede ledelse i ungdomsskolen består af ungdomsskolechefen, tre områdeledere og administrationschefen, og de refererer til bestyrelsen. 

Herudover består ledergruppen af en række afdelingsledere. 

LokalMED

I ungdomsskolens LokalMED-udvalg arbejder ledere og medarbejdere sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Udvalget er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens MED-struktur, der skal sikre alle medarbejdere medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.