Log ind

Organisation og ledelse

  • Foto: colorbox
Om ungdomsskolens organisation og ledelse

Ungdomsskolen er en rammestyret institution i Københavns Kommune med en politisk valgt bestyrelse. 

Vi er administrativt forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen under området Skole og Ungdom.

Sådan ser vi ud

Ungdomsskolen er en samlet enhed med en central ledelse, et sekretariat og tre ungdomsskoleområder: Almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. Vi er et bydækkende tilbud og er forankret i de forskellige byområder. 

Den overordnede ledelse i ungdomsskolen består af ungdomsskolechefen, tre områdeledere og administrationschefen, og de refererer til bestyrelsen. 

Herudover består ledergruppen af en række afdelingsledere. 

LokalMED

I ungdomsskolens LokalMED-udvalg arbejder ledere og medarbejdere sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Udvalget er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens MED-struktur, der skal sikre alle medarbejdere medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.