Log ind

Om optag i 10. klasse

Sådan søger du optagelse i 10. klasse i skoleåret 2021-22

Alle 10. klasser i København er forberedende til både de erhvervsfaglige og de gymnasiale ungdomsuddannelser. 

Du kan tage 10. klasse på: 

  • Ungdomsskolens tre 10. klasser: Amager 10, Ø10 og 10. Vest
  • En erhvervsuddannelse, som Københavns Kommune samarbejder med
  • En privatskole eller en efterskole. Dette er tilbud, der skal betales for
  • Desuden har ungdomsskolen nogle særlige 10. klasser (også kaldet heltidstilbud), som kræver visitation gennem en UU-vejleder, fordi de er målrettet særlige elevgrupper

Sådan søger du

  • Der er løbende optag til 10. klasse, så det er muligt at få en plads efter ansøgningsfristen
  • Søg via optagelse.dk. Hvis du ikke kan lave en ansøgning her, skal du skrive til koordinator for 10. klasse, Christine Hofmann Johansen, på NE9L@kk.dk
  • Har du brug for vejledning, kan du kontakte den åbne vejledning i dit UU-center
  • Når du er optaget på en 10. klasselinje, vil du blive kontaktet af skolen via brev eller telefon. Bemærk, at flere skoler sender brev om optagelse i forældrenes e-boks