Log ind

Om E2C-netværket

Ungdomsskolen indgår i en række internationale netværk, herunder E2C-netværket.

E2C- netværket omfatter byer, regioner, skoler og andre institutioner, som arbejder med at udvikle gode læringsmiljøer for unge med behov for en ekstra håndsrækning for at få en uddannelse eller job. 

Netværket har eksisteret siden 1999, og siden 2002 har Københavns Kommune og ungdsomskolen været medlemmer.

Ungdomsskolen har gennem årerne været aktiv deltager i foreningens arbejde, bl.a. ved at sidde i foreningens bestyrelse. 

Hvad er en second chance skole?

Begreber dækker over en lang række af skoler og undervisningstiltag for unge, der har brug for flere kompetencer og kvalifikationer for at kunne komme i uddannelse eller i job. 

Indhold og vægtning i tilbudene varierer meget, både fra land til land og fra by til by. Fælles for tiltagene er, at de arbejder med unge, der oftest har mange skoleskift bag sig, har ufuldstændige eksamener,sociale problemer m.m. - baggrunde, der tilsammen gør, at de er i fare for at havne udenfor arbejdesmarkedet.

Second chance skolerne søger at skabe nye muligheder for denne gruppe, bl.a. ved at lægge vægt på anderledes undervisning, udvkling af sociale kompetencer, vejledning, tæt kontakt og opfølgning.

Foreningens formål

Formålet med foreningens arbejde er at skabe muligheder for videndeling og erfaringsudveksling mellem parter, der arbejder med undervisning af udsatte unge, at hjælpe organisationer/skoler/byer, som ønsker at oprette second chance skoler/undervisning og endelig, at udbrede ideen om second chance skoler generelt set. 

Aktiviteter

En central aktivitet er det tilbagevendende Youth Summit (ungemøde) og lærerkonference, hvor unge og medarbejdere fra second chance skoler fra hele europa mødes til 3-5 dages samvær om forskellige workshops og temaer. Herudover foregår der løbende udvekslinger og samarbejdsaktiviteter medlemmerne i mellem, fx praktikophold eller studiebesøg for unge i andre lange. Foreningens aktiviteter knyttes sammen af et sekretariat. 

Foreningens bestyrelse har fire årlige møder, hvoraf de to er telemøder. Der afholdes desuden generalforsamling hvert efterår.