Log ind

Ø10

  • Ø10 - Hvis du vil videre i livet
10. klasse på Østerbro med fire linjer: Fodbold, mennesker & medier, sport og kunst & design.

Vi tilbyder målrettet afklaring og faglig udvikling i vores attraktive 10. klasses center på Østerbro med udsigt til Kildevældsparken.

FAGLIGT
Fagligheden skal du styrke i samarbejde med vores dygtige lærere. Vi deler vores elever i tre grupper efter fagligt niveau, så du begynder skoleåret med en personlig samtale og test i dansk, engelsk og matematik. Alle hold skal til den samme eksamen, men I kommer til at lære i forskelligt tempo og på forskellige måder alt efter niveau. Det betyder, at du – med en række valgfag oveni – får et meget individuelt skema.  

VALGFAG
E-sport med fokus på Counter-Strike, hjemkundskab, KeepFit og samfundsfag er nogle af vores valgfag.

TEMALINJER MED STÆRKT FOKUS
Vores fire temalinjer har et stærkt, fagligt fokus, hvor du får udfordret dine interesser og styrket dine kompetencer. Du kan ønske Kunst & Design, Sport, Mennesker & Medier eller Fodbold – efter en prøvetræning. Vi optager desuden elever, der dyrker elitesport og er sportsligt godkendt af Team Copenhagen eller os.   

SOCIALT
Fællesskabet dyrker vi gennem sociale aktiviteter på temalinjerne. Vi er sammen om den årlige gallafest, fællesspisning og studieturen til Berlin. Vi forventer, at du deltager aktivt og ansvarligt i vores fællesskab, og at elever og lærere behandler hinanden med respekt.  

FAST KONTAKTLÆRER
Din lærer på temalinjen er også din kontaktlærer. Han/hun skal i samarbejde med studievejlederen gennem brobygning, uddannelsesprojekt og faget Job&Uddannelse, hjælpe dig med at få afklaret, hvad der er den rigtige ungdomsuddannelse for dig efter 10. klasse.  

10. KLASSE I UNGDOMSSKOLEN

  • 28 lektioner om ugen i et fleksibelt skema
  • Tysk, fransk og fysik / kemi foregår i ungdomsskolens enkeltfagsundervisning efter skoletid med mulighed for eksamen i juni 2020
  • Alle elever kan tilmelde sig ungdomsskolens mange spændende fritidstilbud.

LINJER

  • Fodbold 
  • Mennesker & medier 
  • Kunst & design 
  • Sport 
     

FØRSTE SKOLEDAG
Vi starter mandag 12. august kl. 10.

KONTAKT
Tlf. 3336 4476 
Mail: 10.klasse.ungdomsskolen@kk.dk

Bellmansgade 5D, 1. sal
2100  København Ø