Log ind

Nye Veje - undervisningen

Om undervisningen på Nye Veje

Forløbet på Nye Veje er tilrettelagt med undervisning i dansk, engelsk, it og samfundsforhold samt besøg på uddannelsessteder og praktik. Undervisningen er ikke eksamensrettet, det vil sige, at du ikke kan gå til prøve i fagene på Nye Veje.

Individuelt tilrettelagt forløb

I løbet af den første tid planlægger du sammen med en vejleder, hvilke elementer netop dit forløb skal indeholde.

Nogle vælger at være i praktik det meste af tiden, andre at fokusere på at arbejde med it, fx pc-kørekort. Andre igen vælger at veksle mellem undervisning, uddannelsesbesøg og praktik gennem hele forløbet.

Samtaler med lærere og vejledere er en vigtig del af forløbet.

Undervisningsform

Undervisningen foregår på små hold, og der er ro og tid til, at du kan lære i dit eget tempo. Vi tilrettelægger desuden undervisningen så den tager udgangspunkt i din baggrund og dine forudsætninger.

Hverdagen er meget afvekslende med en blanding af undervisning, uddannelsesbesøg og praktik.

Hvad får du ud af et forløb på Nye Veje? 

På Nye Veje kan du få afklaring med hensyn til valg af uddannelse eller job.

Du får hjælp til at træffe beslutninger om, hvad du vil. Det er målet, at du ved forløbets afslutning har en konkret plan for, hvordan du kan nå dine mål, og for hvordan du kommer videre.