Log ind

Nye Veje

Hvis du ikke ved, hvad du vil, men gerne vil finde ud af det!

Nye Veje er et afklaringstilbud med individuelt tilrettelagte forløb. Hverdagen består af undervisning, besøg på uddannelsessteder og praktik.

Undervisningen er ikke eksamensrettet, det vil sige, at du ikke kan gå til prøve på Nye Veje.

Vejledning er en integreret del af undervisningen, og du bliver afklaret omkring uddannelse og job.

Nye Veje er for dig, der 

• er mellem 15 og 21 år og bor i Københavns Kommune 
• er i tvivl om valg af uddannelse eller job 
• eventuelt har afbrudt en uddannelse 
• har brug for at finde ud af, hvad du kan og vil 
• måske har brug for undervisning i dansk, engelsk og matematik

Lille sted med afvekslende hverdag 

Du får en afvekslende hverdag sammen med andre unge, der står i en situation, der minder om din. Vi er ikke særlig mange, og derfor er der mulighed for hurtigt at lære hinanden at kende. Vi spiser morgenmad sammen hver dag. 

Læs om undervisningen på Nye Veje

Hvor mange klasser/elever er der? 

• Der går ca. 46 elever på kurset 
• Undervisningen og aktiviteterne foregår i små grupper 
• Vi er 6 lærere/vejledere

Hvor foregår kurset?

Nye Veje holder til i vores villa på Gammel Kalkbrænderi Vej 13, 2100 Kbh Ø.

Hvordan bliver man optaget?

Der er optag hele skoleåret, og du kan henvende dig til din UU vejleder, eller ringe til os.