Log ind

Net-Neet – A Network for Neet Mobility

Ungdomsskolen er en del af det europæiske projekt "Net-Neet – A Network for Neet Mobility", som arbejder med erhvervstræning, inklusion og netværk for udsatte unge.

Ungdomsskolen og det Italienske Handelskammer i Danmark er i samarbejde med organisationer og virksomheder fra 6 lande i EU i gang med at skabe et netværk, der skal give udsatte unge mulighed for at komme ud i internationale arbejdsophold. Det sker under rammerne af det toårige Erasmus+ projekt Net-Neet – A Network for Neet Mobility, som arbejder med erhvervstræning, inklusion og netværk for udsatte unge. Fra ungdomsskolen deltager elever og lærere fra afdelingen Kombineret Ungdomsuddannelse.

Målet med projektet er at fremme mobiliteten og muligheden for arbejdsophold i udlandet for unge, der på baggrund af personlige, sociale eller økonomiske forhold er dårligt stillet uddannelsesmæssigt. De kan have udfordringer med deres faglige, personlige og sociale kompetencer og skal have hjælp og støtte til at gennemføre og deltage i et arbejdsophold i udlandet. Projektet vil udvikle et netværk af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, der kan give de unge arbejdserfaringer og udvikle deres erhvervsevner og være med til at styrke deres personlige og sociale kompetencer. 

Som en del af projektet afholdt ungdomsskolen og det Italienske Handelskammer et netværksmøde for danske aktører på området d.2. november 2017 for at informere om projektet, få input til det videre arbejde og skabe et fundament for et netværk i Danmark. I mødet deltog mere end 30 personer virksomheder, skoler, institutioner og unge fra målgruppen.

Er I som skole eller virksomhed interesseret i at høre mere og eventuelt blive en del af netværket, så kontakt Søren Brinch sb@kombineret.com

Se projektets hjemmeside her 

Følg projektet på Facebook