Log ind

Musikfortællinger – dyrk lyden

 • noder og hovedtelefoner
På denne workshop med Podcastfabrikken producerer eleverne en kort musikpodcast og får gennem forløbet styrket deres musikforståelse.

Det gør de ved at lære om musikgenrer, musikteoretiske og -historiske begreber og musikfaglig viden. Kort fortalt er podcastformatet selve midlet, mens elevernes viden om musik udvides gennem vores fokus på enten:

 • Genreanalyse
 • Musikteori
 • Musikhistorie
 • Produktion/Skabelse

Målgruppe

7.-10. årgang på folkeskoler i Københavns Kommune. 

Lokation og mødetid 

Forløbet foregår på jeres skole i tidsrummet 9.00-14.00.

Indhold 

Klassen introduceres kort til basal musikteori, forskellige genrer og musikhistorie ud fra forskellige lydeksempler. Herefter sætter vi eleverne i gang i mindre grupper ud fra det valgte emne. Eksempler kunne være:

 • “Klassiske” musikgenres indflydelse på moderne popmusik
 • Tonearter i moderne popmusik vs. klassisk musik
 • Musikhistorie - Verdens første band
 • Bræk et beat op! Undersøgelse af elementer i et musikhit.

Eleverne fortæller om deres undersøgelser og finder lydeksempler. Sidst i forløbet indtaler og klipper eleverne en podcast/lydfortælling i programmet Hindenburg.

Praktisk info og kobling til fag

Podcastfabrikken står for al undervisning, materiale og redigerings-software til workshoppen. Eleverne skal have adgang til computere til at arbejde på (min. 1 computer pr. gruppe). Der er i forbindelse med installation af software nogle tekniske forhold, der skal være i orden inden kursusstart. Forløbet kan oplagt kobles til musik, mediefag eller dansk.

Læringsmål 

 • Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til musikalsk praksis og musiks betydning og kommunikere denne viden gennem digitale medier i egne og fælles produktioner.
 • Færdighedsmål: Eleven kan forholde sig kvalificeret og nuanceret til musikoplevelser og kan undersøge og analysere grundelementer i musik.
 • Vidensmål: Eleven har viden om udtryk og virkemidler i musik; Afhængigt af emnet - enten om musikliv i samfundet og i forskellige kulturer, kendetegn ved musik fra forskellige musikhistoriske perioder og kulturer eller ved at forholde sig til musiks funktion og betydning i medier.

Booking

Forløbene blev udbudt i skoleåret 2021-2022.