Log ind

Kriterier for udvælgelse

Læs om hvad udvælgelsespanelet lægger vægt på, når de beslutter, hvilke værker der skal med på årets udstilling.

I 2020 år havde udstillingen omtrent 900 tilmeldinger. De senere år har vi udvalgt 220-250 kunstværker til udstillingen. Tre kunstnere, som alle har undervisningserfaring, står for at udvælge kunstværkerne til udstillingen.

Ved udvælgelsen bestræber vi os på, at de uddannelsesinstitutioner og kunstskoler, der tilmelder kunstværker, bliver repræsenteret med værker på udstillingen. Vi giver gerne konstruktiv feedback, så jeres deltagelse kan virke som motivation til at fortsætte med at arbejde med kunst. De kriterier vi benytter som udgangspunkt for udvælgelsen er kort beskrevet her.  

Kreativitet

Det første og mest centrale, der kigges på, er kunstværkets personlighed og originale udtryk. Det kan for eksempel være en god idé, panelet ikke har set før. Det kan også være et tema eller en selvstændig kreativ måde, at arbejde på, der skinner igennem. Ligger der en bestemt følelse, stemning, oplevelse eller historie bag dette kunstværk?

Motiv

Værket kan være naturalistisk udført, abstrakt udført eller en blanding.  Hvis værket er abstrakt eller nonfigurativt og ikke ligner noget konkret genkendeligt, vurderer panelet, om man kan mærke personlighed i værket. Der kigges her efter værkets referencer. Er kunstværket inspireret af en stil eller et motiv fra den ældre kunsthistorie, en ny tendens fra internettet eller noget helt tredje?

Farver, materialer og dimensioner

Dernæst vurderer panelet brug og kombination af farver og materialer. De kigger fx på kontraster, penselføring og komposition. Materialer og rummelighed spiller også en stor rolle. Er kunstværket udført som todimensionelt maleri, tredimensionel skulptur eller en kombination? Er det et digitalt kunstværk? Tydeliggør valg af farver og materialer kunstværkets overordnede idé/motiv/stemning?

Teknik

Endelig bliver der også kigget på kunstnerens tekniske kunnen. Teknikker ses som redskaber, der muliggør udførelse af værket. Men panelet vurderer ikke kun på dette parameter ud fra rent praktiske færdigheder. De vurderer også ud fra, om der er eksperimenteret med og rykket og grænser for værkets udtryk vha. farver, materialer, dimensioner og andre medier. Et kunstværk bliver som eksempel ikke udvalgt, udelukkende fordi det er flot tegnet.

Forhold til årets tema

Det er frit hvordan temaet fortolkes og på hvilken måde kunstværket perspektiveres i forhold til temaet.

Vi håber, at denne tekst bringer afklaring og inspiration til det videre arbejde. Og at alle ansøgere bevarer deres lyst til at udtrykke sig kunstnerisk og ansøger igen til næste års udstilling.

Med venlig hilsen  alle os fra Ungdommens Vårsalong