Log ind

Klar til afgangsprøven: Eksamens- og mentaltræning

At gå til mundtlig eksamen skal trænes - lidt på samme måde, som vi træner i sportens verden.

Afgangsklassen får besøg af en uddannet retoriker og formidlingsvejleder, som vil indføre eleverne i gode teknikker til mundtlig eksamen og give redskaber til at tackle eksamensnervøsiteten. 

Målgruppe

Workshop for elever i 9. eller 10. klasse, som planlægges i samarbejde med klassens lærer.

Lokation og mødetid

Forløbet finder sted i den enkelte skoles lokaler med en projektor tilknyttet i tidsrummet kl. 9 – 14.

Indhold

Workshoppen vil træne fremlæggelse ved mundtlig eksamen. Der er fokus på, at den enkelte elev skal forstå og arbejde med eksamen som en kombination af faglighed, retorik og mental-træning. Workshoppen består af oplæg fra underviseren og af aktiviteter, hvor eleverne forbereder og fremlægger noget mundtligt i mindre grupper. Vi arbejder således med:

  • Retorikkens råd til at forberede og fremføre mundtligt, herunder stemmetræning
  • Status - og mentaltræning
  • Prøveeksamen

Underviseren 

Helle er retoriker, selvstændig underviser, formidlingsvejleder og tekstforfatter. Hun har i en årrække arbejdet med forsøgsundervisning i mundtlig retorik på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i 9. klasse, 10. klasse og i gymnasiet. Helle er desuden forfatter til bøger om mundtlighed, mundtlig eksamen og eksamensangst og underviser elever, studerende og deres lærere i mundtlig og skriftlig retorik. 

Som underviser tror Helle på, at evnen til at gå til mundtlig eksamen skal trænes - lidt på samme måde, som vi træner i sportens verden. Derfor er workshoppen øvelsesbaseret, og det betyder, at du som deltager skal arbejde aktivt - både individuelt og i par.

Booking

Forløbet kunne bookes i skoleåret 2020-2021.