Log ind

Internationalt

Det internationale arbejde i ungdomsskolen spænder over flere felter.

Ungdomsskolen indgår løbende i internationale samarbejdsprojekter. De gennemgående temaer i vores samarbejdsprojekter er demokratiske processer, interkulturel forståelse, ungdomskultur og unge-involvering, mens det praktiske indhold for de unge eksempelvis kan være kreativ udfoldelse, idræt, kommunikation eller sprog.

Deltagelse i internationale projekter, udvekslinger og netværk giver værdifulde muligheder for læring og udvikling, både for elever og medarbejdere i ungdomsskolen.

Gennem engagementet i det internationale arbejde er det samtidig ungdomsskolens ønske at bidrage til udviklingen af europæiske læringsmiljøer og europæisk uddannelses- og ungdomspolitik.

Ungdomsskolen ønsker at udbygge det internationale arbejde, bl.a. ved at opbygge transnationalt samarbejde på medarbejderplan. Målet er på længere sigt, at internationalt arbejde bliver et naturlig led i ungdomsskolens arbejde.

Vores internationale aktiviteter indebærer bl.a. 

  • Rejser: Unge og medarbejdere rejser ud eller modtager besøg af andre unge i forbindelse med deltagelse i forskellige projekter.
  • Internationale netværk: Ungdomsskolen indgår i internationale netværk for at blive inspireret og bidrage til udviklingen af gode læringsmiljøer for unge. Ungdomsskolen er særligt aktive i E2C - et netværkssamarbejde omkring "second chance skoler".
  • Projekt om internationale arbejdsophold: Ungdomsskolen er med i et projekt med deltagere fra 6 europæiske lande om at skabe et netværk, der skal give udsatte unge mulighed for at komme ud i internationale arbejdsophold. Læs mere om projektet A Network for Neet Mobility 
  • Effektmåling: Ungdomsskolen har bl.a. deltaget i et internationalt samarbejde om effektmåling i regi af Second Chance-skoler. Projektet har titlen SMART. Læs om mere om SMART 
  • PREVENT: Ungdomsskolen har deltaget i et europæisk projekt, der har fokus på udvikling af læreres og elevers kompetencer i forhold til at genkende, forebygge og håndtere mobning, blandt andet gennem videreudvikling af et læringsspil, der kan bruges i undervisningen. I projektet deltog - udover ungdomsskolen - 7 partnere fra forskellige dele af uddannelsessektoren i Ungarn, Bulgarien, Frankrig, Rumænien og Portugal. Læs mere om projektet og download spillet her.