Log ind

Hvem er vi?

Ungdomsskolen er delt i tre områder: fritidsundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund (ungdomsskoleloven). 

 

Hvem er vi?

Ungdomsskolen er inddelt i tre hovedområder: fritidsundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse. 

Ungdomsskolens fritidsundervisning tiltrækker hvert år tusindvis af elever fra alle dele af byen, mens vores skoletilbud henvender sig til unge i forskellige aldre med forskellige behov for uddannelse og afklaring. 

Derudover arbejder ungdomsskolen med en række særlige indsatser og projekter, der er udformet ud fra de behov, vi oplever, at unge københavnere har, og som vi har grundlag for at arbejde indenfor.

Hvem kommer i ungdomsskolen?

Ungdomsskolen er for københavnske unge mellem 13 og 18 år. Hvert år har vi omkring 6000 elever, som deltager i fritidsundervisningen, tager 10. klasse eller noget helt tredje i ungdomsskolen.

Vores elever er forskellige, og vi bestræber os på at tilbyde en bred vifte af undervisning, der tilgodeser alle typer af unge.

Hvor er vi?

Ungdomsskolen har omkring 110 medarbejdere ansat på fuldtid. Dertil kommer en stor gruppe timelærere, der underviser om eftermiddagen eller aftenen på et af vores 600 forskellige fritidshold.

Medarbejderne er lærere, studerende, ingeniører, konservatorieuddannede og meget andet. Fællesnævneren for medarbejdergruppen er, at de brænder for deres fag og for at arbejde og være sammen med unge.  

Vi er en samlet ungdomsskole men med stor lokal forankring. Derfor har vi til huse på forskellige skoler i byen.