Log ind

Heltidstilbud

Om heltidstilbud i ungdomsskolen

At ungdomsskolen er for unge siger sig selv. Det betyder, at vi er specialiseret i undervisning til netop denne målgruppe, og det er den målgruppe, som vores lærere brænder for at arbejde med.

Vores faglige og pædagogiske tilgang er specifikt målrettet unge mellem 15-21 år. Vores forskellige skoletilbud henvender sig til specifikke målgrupper, og er man i tvivl om, hvilket tilbud, der passer til hvem, kan vores vejledere hjælpe.

Hovedpartren af skoletilbudene i ungdomsskolen er en del af den samlede indsats for marginaliserede unge i Københavns Kommune.

Undervisningen foregår oftest i mindre enheder og er tilpasset den enkelte elev.

Undervisningen lever op til folkeskolens krav

Vores skoletilbud er defineret i bekendtgørelsen om ungdomsskolens virksomhed. Skoletilbuddene skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

I bekendtgørelsen præciseres det, at undervisningen i de enkelte fag, som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasseprøve, skal opfylde kravene i bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver.

Vejledning - et omdrejningspunkt 

Formålet med vejledningen i heltidsundervisningen er at støtte eleven undervejs i skoleforløbet og skabe retning i elevens livssituation og valg af videre uddannelsesforløb. Vejledere og lærere udarbejder sammen med eleverne og i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning en uddannelsesplan, som tager afsæt i den enkelte elevs kompetencer og interesser.

Ungdomsskolens vejledning forestås af ungdomsskolens vejledere i tæt samarbejde med og under Ungdommens Uddannelsesvejledning, København.