Log ind

Har du en idé til et fritidshold?

Har du en idé til et hold, en workshop eller et event, som Ungdomsskolen ikke allerede tilbyder?

Hos Ungdomsskolen vil vi meget gerne have forslag til nye hold eller events. Hvad enten du interesserer dig for modelflyvere, madlavning eller kodning, så send dit forslag af sted og kom et skridt nærmere på at få din idé realiseret.  

Send dit forslag til almen.ungdomsskolen@kk.dk