Log ind

Førstehjælpskursus til 8. klasse (gratis tilbud)

Kurset består af både teori og praksis. Der lægges stor vægt på lærerige og spændende praksisnære scenarier.

Førstehjælpskurset er tilrettelagt efter de gældende mål på kompetenceområdet ulykkeshåndtering i forbindelse med færdselslære 7.-9. klasse. 

Kurset er gratis, hvis I kommer til os på Fredericiagade 39 (ved metro Marmorkirken metrostation), ellers vil der være betaling på 1000 kroner til at dække transport af udstyr.

Ønsker du at booke en workshop, skal du skrive til almen.ungdomsskolen@kk.dk.

Indhold

På dette kursus vil de unge blive undervist i fire grundlæggende elementer af førstehjælpen.

Skab sikkerhed:

 • Egen sikkerhed 
 • Andres sikkerhed 
 • Nødflytning 

Vurdering af tilskadekomne:

 • Bevidsthedskontrol 
 • Luftveje 
 • Vejrtrækning 
 • Blodkredsløb

Tilkald hjælp: 

 • 1-1-2

Førstehjælp

 • Hjertelungeredning 
 • Livstruende blødninger
 • Psykisk førstehjælp

Der er i undervisningen fokus på at nedbryde eventuelle fordomme og angst forbundet med førstehjælpen. Det er derfor et mål for undervisningen, at der skabes et trygt rum, der kan give de unge selvtillid inden for feltet. Det tilstræbes, at undervisningen tager udgangspunkt i, for de unge, praksisnære scenarier, som fx ’hvad gør man, hvis en ven er blevet for fuld’ samt lære de unge at anvende fagbegreber inden for førstehjælpen.

Praktisk

Efter endt kursus vil eleverne få tilsendt et førstehjælpsbevis udstedt af ungdomsskolen. Dette kan fx. bruges som dokumentation, hvis de skal søge fritidsjob.

Der vil være to førstehjælpsinstruktører på alle kurserne. Alle ungdomsskolens førstehjælpsunderviser er certificerede og har erfaring med at undervise unge.

Varighed: Kurset tager 4-5 timer. Forløbet kan tilpasses efter behov.

Ungdomsskolen stiller med alt nødvendigt udstyr.