Log ind

Førstehjælpskursus med certificerede instruktører

Gennem 4-5 timers kursus giver vi eleverne værktøjerne til at yde førstehjælp.

Et kursus i førstehjælp er som en del af færdselslære et af de tre obligatoriske emner i folkeskolens undervisning. Gennem 4-5 timers kursus giver vi eleverne værktøjerne til at yde førstehjælp. Undervisningen er tilrettelagt efter de gældende kompetencemål for ulykkeshåndtering i forbindelse med færdselslære i udskolingen.

Målgruppe

Folkeskolens 7.-10. årgang

Ungdomsskolens kurser tilbydes gratis til din klasse, hvis kurset afvikles i ungdomsskolens lokaler i Fredericiagade 39 (nær Marmorkirken metrostation).
Alternativt vil førstehjælpskurset kunne gennemføres på jeres skole mod en ekstrabetaling på 1000 kr., som dækker transport af udstyr.

Undervisningen

Gennem teori og praksis underviser vi klassen i de fire grundlæggende elementer af førstehjælpen.

  • Skab sikkerhed: egen og andres sikkerhed samt nødflytning
  • Vurdering af tilskadekomne: kontrol af bevidsthed, luftveje, vejrtrækning og blodkredsløbet
  • Tilkald hjælp: ring 1-1-2
  • Førstehjælp: Hjertelungeredning, livstruende blødninger og psykisk førstehjælp

I undervisningen fokuserer vi på at skabe et trygt rum, der giver eleverne en selvtillid inden for førstehjælp. Vi bruger tid på at nedbryde eventuelle fordomme og angst hos eleverne, der kan være forbundet med at yde førstehjælp.

Samtidig tilstræber vi, at undervisningen tager udgangspunkt i praksisnære scenarier for de unge, fx oplevelser i trafikken, når en ven bliver for fuld og at sikre at eleverne er fortrolige med og kan anvende fagbegreber inden for førstehjælpen.

Praktisk info og kobling til fag

Ungdomsskolen stiller med certificerede førstehjælpsinstruktører på alle kurserne. Vores undervisere har erfaring med at undervise unge og er i stand til at tilpasse kurset efter særlige behov. Vi kan i fx idræt koble førstehjælpskurset til sportsskader, eller vi kan tale med eleverne om, hvordan kompetencer inden for førstehjælp kan bruges til at søge fritidsjob.

Kurset foregår i tidsrummet 9.00-14.00 på tirsdage, torsdage og fredage, mens kurset køres 8.30-13.30 på mandage og onsdage. Forløbet kan evt. tilpasses efter behov.
Ungdomsskolen stiller med alt nødvendigt udstyr.

Når eleverne har gennemført og bestået kurset, får de et førstehjælpsbevis, som eleverne fx kan bruge som dokumentation, hvis de skal søge fritidsjob.

Tilmelding

Vi tilbyder atter kurserne gratis, og I kan allerede nu booke et førstehjælpskursus til skoleåret 2022/2023 ved at udfylde tilmeldingsformularen med datoforslag.
Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Emilie Valmin på 29 45 37 90 eller R551@kk.dk