Log ind

Førstehjælpskursus - kom på venteliste til kurser i 2023

Gennem 5-6 timers kursus giver vi eleverne værktøjerne til at yde førstehjælp.

Et kursus i førstehjælp er som en del af færdselslære et af de tre obligatoriske emner i folkeskolens undervisning. Gennem 5-6 timers kursus giver vi eleverne værktøjerne til at yde førstehjælp. Undervisningen er tilrettelagt efter de gældende kompetencemål for ulykkeshåndtering i forbindelse med færdselslære i udskolingen.

Målgruppe

Folkeskolens 7.-10. årgang

Ungdomsskolens kurser tilbydes gratis til din klasse, hvis kurset afvikles i ungdomsskolens lokaler i Fredericiagade 39 (nær Marmorkirken metrostation).
Alternativt vil førstehjælpskurset kunne gennemføres på jeres skole mod en ekstrabetaling på 1000 kr., som dækker transport af udstyr.

Undervisningen

Gennem teori og praksis underviser vi klassen i de fire grundlæggende elementer af førstehjælpen.

  • Skab sikkerhed: egen og andres sikkerhed samt nødflytning
  • Vurdering af tilskadekomne: kontrol af bevidsthed, luftveje, vejrtrækning og blodkredsløbet
  • Tilkald hjælp: ring 1-1-2
  • Førstehjælp: Hjertelungeredning, livstruende blødninger og psykisk førstehjælp

I undervisningen fokuserer vi på at skabe et trygt rum, der giver eleverne en selvtillid inden for førstehjælp. Vi bruger tid på at nedbryde eventuelle fordomme og angst hos eleverne, der kan være forbundet med at yde førstehjælp.

Samtidig tilstræber vi, at undervisningen tager udgangspunkt i praksisnære scenarier for de unge, fx oplevelser i trafikken, når en ven bliver for fuld og at sikre at eleverne er fortrolige med og kan anvende fagbegreber inden for førstehjælpen.

Praktisk info og kobling til fag

Ungdomsskolen stiller med certificerede førstehjælpsinstruktører på alle kurserne. Vores undervisere har erfaring med at undervise unge og er i stand til at tilpasse kurset efter særlige behov. Vi kan i fx idræt koble førstehjælpskurset til sportsskader, eller vi kan tale med eleverne om, hvordan kompetencer inden for førstehjælp kan bruges til at søge fritidsjob.

Kurset varierer i antal timer efter klassens størrelse og foregår som udgangspunkt i tidsrummet 9.00-14.00 på tirsdage, torsdage og fredage,
mens kurset køres 8.30-13.30 på mandage og onsdage. Forløbet kan evt. tilpasses efter behov. Ungdomsskolen stiller med alt nødvendigt udstyr.

Når eleverne har gennemført og bestået kurset, får de et førstehjælpsbevis, som eleverne fx kan bruge som dokumentation, hvis de skal søge fritidsjob.

Tilmelding og venteliste

Vi tilbyder et begrænset antal førstehjælpskurset gratis og oplever i den forbindelse stor efterspørgsel. Vi har derfor indført en venteliste, som gælder for kurser til afvikling i 2023.
Send gerne flere datoforslag ved at udfylde tilmeldingsformularen, som så høre du fra os, så snart der kommer et ledigt kursus. Alternativt kan et førstehjælpskursus købes. Prisen starter ved 2.900 kr.

Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Emilie Valmin på 29 45 37 90 eller R551@kk.dk