Log ind

Elevers læring i den åbne skole

Københavns Kommunes Ungdomsskole er en del af Center for Ungdomsforsknings rapport om samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsskoler.

Ungdomsskolen er en af syv cases, som Center for Ungdomsforskning (cefu) tager udgangspunkt i, i deres rapport "Elevers læring i den åbne skole - forskningsbaseret erfaringsopsamling om samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole". Du kan downloade rapporten på cefus hjemmeside.