Log ind

Diplomforløb: Livreddende førstehjælp ved hjertestop

Gennem 5-6 timers kursus giver vi eleverne værktøjer til at yde førstehjælp og til ulykkeshåndtering (færdselslære)

At kunne yde kvalificeret førstehjælp er en helt grundlæggende færdighed, som har været obligatorisk for folkeskolen at undervise i siden 2005. Derfor tilbyder vi et gratis kursus i førstehjælp ved hjertestop.

Gennem 5-6 timers kursus klæder vi eleverne på til at handle i kritiske situationer, og vi giver eleverne værktøjerne til at yde førstehjælp. Undervisningen er tilrettelagt efter de gældende kompetencemål for ulykkeshåndtering i forbindelse med færdselslære i udskolingen.

Målgruppe

Folkeskolens 8.-10. årgang

Ungdomsskolens førstehjælpskurser afholdes i Ungdomsskolens lokaler i Fredericiagade 39 (nær Marmorkirken metrostation). Alternativt kan førstehjælpskurset gennemføres på jeres skole mod en merbetaling på 1000 kr., som dækker transport af førstehjælpsudstyret.

Undervisningen

Gennem teori og praksis underviser vi klassen i de fire grundlæggende elementer af førstehjælpen:

  • Skab sikkerhed: egen og andres sikkerhed samt nødflytning
  • Vurdering af tilskadekomne: kontrol af bevidsthed, luftveje, vejrtrækning og blodkredsløbet
  • Tilkald hjælp: ring 1-1-2
  • Førstehjælp: Hjertelungeredning, brug af hjertestarter og psykisk førstehjælp

I undervisningen sætter vi fokus på at få skabt et trygt rum, der giver eleverne en selvtillid inden for førstehjælp. Vi bruger derfor tid på at nedbryde eventuelle fordomme og bekymringer hos eleverne, der kan være forbundet med at yde førstehjælp. Samtidig tilstræber vi, at undervisningen tager udgangspunkt i praksisnære scenarier for de unge. Fx oplevelser i trafikken, når en ven bliver for fuld og at sikre at eleverne er fortrolige med og kan anvende fagbegreber inden for førstehjælpen.

Praktisk info og kobling til fag

Ungdomsskolen stiller med certificerede førstehjælpsinstruktører på alle kurserne. Vores undervisere har erfaring med at undervise unge og er i stand til at tilpasse kurset efter særlige behov. Vi kan i fx idræt koble førstehjælpskurset til sportsskader og vi taler gerne med eleverne om, hvordan kompetencer inden for førstehjælp kan bruges til at søge fritidsjob.

Kurset varierer i antal timer alt efter klassens størrelse og foregår som udgangspunkt i tidsrummet 9.00-14.00, men ved mange elever udvides kurset med en time fra 8.30-14.30. 

Ungdomsskolen stiller med alt nødvendigt udstyr, og når eleverne har gennemført og bestået kurset, modtager de et førstehjælpsbevis der kan bruges som dokumentation, hvis de skal søge fritidsjob.

Tilmelding og venteliste

Vi har i øjeblikket ikke mulighed for at tilbyde førstehjælpskurset gratis, men skriv jer gerne på venteliste. I bliver kontaktet igen, hvis de gratis kurser vender tilbage.
Alternativt kan et førstehjælpskursus tilkøbes af skolen, og vores kursuspriser starter ved 3.150 kr.

Har du spørgsmål, så kontakt Dennis Christensen Y25U@kk.dk