Log ind

Din vej til praktik og fritidsjob

En workshop i at ansøge erhvervspraktik eller fritidsjob - vi klæder eleverne på lige fra ansøgning til samtalen

Gennem en 3 eller 6 timers workshop klæder vi klassen på til at komme i gang med at ansøge – uanset om det er erhvervspraktikken i 8. eller 9. klasse eller fritidsjobbet efter skoletid. Vi ved, at unge med et fritidsjob har mindre fravær i skolen, opnår bedre karakterer og sjældnere er i kontakt med politiet. Det viser Trygfondens forskning. 

Målgruppe

Folkeskolens 7.-10. årgang. Forløbet henvender sig f.eks. til dansklæreren eller klassen, der skal arbejde med Uddannelse og job.

Lokation og mødetid

Forløbet foregår på jeres skole enten fra kl. 8.30-11.30 eller fra 8.30-14.30.

Indhold

For de mere skrivestærke klasser er en tre timers workshop et oplagt forløb. Her arbejder vi os ind i genren jobansøgning, og gennem øvelser får vi eleverne til at reflektere over hvad de er gode til og hvordan det kan komme i spil. Vi introducerer dem kort til fritidsjobbet fra a-z (NemID, arbejdskultur, Skat, E-boks mv.) og finder frem til konkrete job- eller praktikopslag, som hver enkelt herefter påbegynder en ansøgning til. Der kan være behov for at du som lærer sætter 1-2 lektioner af efterfølgende til at eleverne kommer i mål med ansøgningen.

For de mere skriveudfordrede klasser er en seks timers workshop et oplagt forløb. Her kommer vi igennem alle faserne, når man søger et job: at identificere et spændende opslag eller arbejdsplads, at afklare egne kompetencer, skrive ansøgningen og udarbejde et cv samt at gå til jobsamtale. Gennem øvelser og oplæg bliver eleverne klædt på i fritidsjobbet fra a-z (NemID, arbejdskultur, Skat, E-boks mv.) og der er indlagt skriveværksteder, og afrundingsvist skal eleverne jobinterviewe hinanden på formidlingsværkstedet.

Praktisk info og kobling til fag

Det er en forudsætning, at alle eleverne har en computer til rådighed. Forud for forløbet sender vi en elevpakke, som hver elev skal have hentet ned på deres computer. Vi lægger vægt på at forløbet er relevant for både uddannelse og job samt danskfaget, idet vi både arbejder jobansøgninger som skriftlig genre og kropssprog og formidling, når man går til jobsamtale.

Læringsmål

  • Kompetencemål: Give eleverne karrierekompetencer og værktøjer til at identificere, ansøge og gå til samtale om et givent fritidsjob eller en erhvervspraktik.
  • Færdighedsmål: Eleven kan agere og begå sig i forhold til regler, vilkår, miljø og kulturer på arbejdsmarkedet.
  • Vidensmål: Give eleverne forståelse for arbejdsmarkedet, viden og indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til erhverv og arbejdsliv i en global og morderne verden.
  • Vise eleverne værdien af et fritidsjob eller en erhvervspraktik medblik på personlig udvikling og at tage et ansvar som ungt menneske.

Tilmelding

Undervisningsforløbet tilbydes gratis og er som udgangspunkt det korte forløb på 3 timer. Ønsker I det lange forløb på 6 timer, skriv gerne et par stikord om hvorfor.
Vi er nu fuldt booket 2022 ud, men det er muligt at booke forløbet til afvikling i 2023 ved at udfylde denne tilmeldingsformular med datoforslag.

Har du spørgsmål, så kontakt koordinator Emilie Valmin på 2945 3790 eller r551@kk.dk