Log ind

Dagsorden for bestyrelsesmøde 3. oktober 2022

Mødet afholdes i KVUC, Sankt Petri Passage 1, København K
  1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
  2. Tematisk punkt: Undervisning af unge ukrainere i Ungdomsskolen
  3. Repræsentanter for eleverne og Ungeråd KBH har ordet (oriente-ring)
  4. Høring af forslag om ændring af vejledningsopgaver af elever i Ungdomsskolens heltidsundervisning (beslutning)
  5. Status for strategimål 1: At alle elever oplever, at de trives og ud-vikler sig fagligt og/eller personligt og/eller socialt i deres tid i ungdomsskolen (orientering)
  6. Opfølgning på undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd (ori-entering)
  7. Status ved opstart i de tre områder fritidsundervisning, heltids-undervisning og 10. klasse (orientering)
  8. Udviklingen i ungdomsskolens budget og regnskab (orientering)
  9. Meddelelser og orientering 
  10. Evt.