Log ind

Dagkursus

Information om Dagkursus

Dagkursus er for dig, der:   
• er mellem 15 og 19 år og bor i Københavns Kommune 
• ønsker at tage folkeskolens prøve (FP9-prøven) eller 10. klasseprøven (FP10-prøven) i fagende dansk, matematik og engelsk
• vil have mulighed for at lære i dit eget tempo 
• har brug for afklaring

Varieret undervisning i trygge rammer

På skolen har vi en række andre aktiviteter end klasseundervisning, fx emnedage, sportsdage og kreative dage, som du selv er med til at planlægge. 

Vi lægger vægt på varieret undervisning i trygge rammer og har fx en hyggelig café, hvor du kan få morgenmad.

Hvor mange klasser/elever er der? 

• Der går 48 elever på skolen 
• Vi har tre klasser
• Der er to lærere knyttet til hver klasse 
• Der er undervisning i de obligatoriske fag 18 timer om ugen

Hvordan bliver man optaget?

Indmeldelse sker via en samtale med Ungdommens Uddannelsesvejledning i København.

Adresse

Dagkursus har til huse i ungemiljøet på Hotel- og Restaurantskolen, hvor vi har vores egen indgang og lokaler.

Vigerslev Allé 18, Opgang A
2500 Valby