Log ind

CHEARS

Ungdomsskolen indgår løbende i internationale samarbejdsprojekter.

CHEARS!

Ungdomsskolen er med i et nyt europæisk projekt, som sætter fokus på udsatte unge som aktive medborgere . Projektet arbejder med forskellige elementer af det at være aktiv medborger, deraf titlen CHEARS: European Citizen, Healthy, Employable And Responsible.

Projektet inkluderer blandt andet 3 events:

Netværksseminar 13.-15. oktober 2014 i Matisinhos, Portugal

Temaet er Responsible Cititzen og sætter fokus på at øge kendskabet blandt praktikere om unionsborgerskab og de rettigheder, der hører til dette. Målet er at identificere uformelle læringsmetoder, der kan bruges i forhold til målgruppen for at tilskynde dem til at blive aktive medborgere fx via ungdomsparlamenter og foreninger. Deltagere er praktikere fra Second Chance skoler.

Youth Event 11.-17.10 oktober 2015 i Möchengladbach, Tyskland. Dette er en ungeudveksling, hvor 90 unge fra hele Europa mødes i workshops om temaet Grass roots sports and healthy behaviour. Deltagere er unge og lærere fra de deltagende skoler samt øvrige skoler i E2C-netværket (European Association for Cities, Institutions and Second Chance Schools)

Træningsworkshop 15.-17.oktober 2015 i Möchengladbach, Tyskland

I denne workshop arbejdes med begrebet  Employable Citizen. Unge og praktikere vil dele og afprøve best practice i forhold til uformelle læringsmetoder, der fremmer og stimulerer de unges initiativ og kreativitet med henblik på at udvikle iværksætterånd og beskæftigelsesegnethed. Deltagere er 20 unge og 10 lærere fra de deltagende skoler.

Projektet løber samlet set over 2 år og støttes af Youth in Action. De deltagende skoler er alle medlem af E2C og kommer fra Tyskland, Portugal, Spanien, Sverige, Polen og Danmark.

Mere information

Har du spørgsmål i forbindelse med ungdomsskolens internationale arbejde, kan du kontakte Birgitte Arentoft Bojko for nærmere:

Telefon: 33 36 44 90
E-mail: bibojk@kk.dk