Log ind

Byhøjskolen

  • Byhøjskolen
Hvis du har brug for at styrke dig fagligt, kreativt, personligt og socialt og brug for at gå i skole på en anderledes måde.

Byhøjskolen tilbyder et 10. skoleår med både boglige og musisk/kreative klasser. Vi lægger vægt på, at alle unge trives og føler sig trygge, og at alle er en del af et socialt fællesskab. Byhøjskolen er for dig, der har behov for at udvikle dig fagligt, personligt og socialt i et roligt og trygt miljø. Klasserne er små, og du er i tæt kontakt med de voksne, der er en del af hverdagen på Byhøjskolen. 

Undervisningsmiljø: Respekt, ligeværdighed og kreativitet

Vi lægger vægt på at skabe et ungdomsmiljø, der er præget af gensidig respekt, ligeværdighed og kreativitet. 

Skolens fokus giver dig mulighed for et anderledes skoleforløb, hvor du kan prøve dig selv af på en ny måde. Vi arbejder på at skabe et miljø, hvor den enkeltes styrker kommer i centrum, og hvor samarbejde og dialog er de bærende elementer.

Fællesskab og socialt liv på skolen

Vi holder fællesarrangementer, introtur, hygge- og cafeaftener. Helårsklasserne tager også på studietur.

Hvordan foregår undervisningen?

Byhøjskolen lægger vægt på at have varierede og kreative undervisningsmetoder i alle fag. Cooperative learning og hensynstagen til læringsstile er blandt de metoder, der indgår i paletten af undervisningsmetoder.

Det er Byhøjskolens mål, at alle elever efter et år på Byhøjskolen er i gang med en ungdomsuddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Får man SU?

Forløb på Byhøjskolen er SU-berettiget efter gældende regler.

Vejledning

Vejledning er en integreret del af undervisningen, og du bliver afklaret omkring uddannelse og job undervejs i dit forløb.

Kom og besøg os

Ønsker du at besøge en af vores linjer, kan du også det. Kontakt skolen, og fortæl os hvilken klasse, du ønsker at besøge. Vi holder til i medborgerhuset på Kapelvej 44 på Nørrebro i København.

Byhøjskolen
Kapelvej 44
2200 København N

►Informationsaften
Mandag d. 28. januar 2019 kl. 17.00